សម្រាប់ភាសាដទៃ សូមមើលវិគីភីឌា:បាបេល
Chhorran! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ!
ជម្រាបសួរ Chhorran! វីគីភីឌាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍! វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៥។​

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះវិគីជាភាសាខ្មែរមានតែ៤ប៉ុណ្ណោះ មួយគឺវិគីភីឌា និង៣គម្រោងទៀតគឺ៖ វិគីនានុក្រម, វិគីសៀវភៅ និងវិគីបណ្ណាល័យ
ជាថ្មីម្ដងទៀត សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ ការរួមចំនែករបស់លោកអ្នក។ ខាងក្រោមនេះ គឹជាសេចក្ដីណែនាំ និងជំនួយមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

ជួយយ៉ាងណា ជួយយ៉ាងណា វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ បំណង
កិច្ចការ កិច្ចការ ទំព័រហាត់ ហាត់នៅទីនេះ
របៀបវិគីមីឌាសម្រាប់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ Guide ChatKhmer​​ For no-Khmer speakers
ស្ថានទូតវិគីមីឌា Embassy Download the Fonts. Download the Fonts
ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ជំនួយ ទំព័រជំនួយ

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែក ជួយកែលម្អវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ សូមចុះហត្ថលេខារបស់លោកអ្នក នៅពេលពិភាក្សា ដោយវាយសញ្ញា (~~~~) ដែលវានឹងបញ្ចូលឈ្មោះនិងកាលបរិច្ឆេទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមជូនពរអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗពេល។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)


នេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សារបស់លោកអ្នក។​


សួស្តីវិគីភីឌា, ឃើញមានភាសាខ្មែរលើអិនរើណែត ជាពិសេសគឺលើវិគីពីឌា ខ្ញុំរីករាយណាស់។ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការរួមចំណែកជួយដល់វិគីភីឌាជានិច្ច។ ខ្ញុំរស់នឹងធ្វើការនៅប៉ារីស, ប្រទេសបារាំង។ មុខជំនាញខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងបណ្តាញខំព្យូរើ (IT Network Administrator)។

សូមអរគុណ

ស្វាគមន៏កែប្រែ

យើងត្រូវការលោកជួយយើងនៅទីនេះ សូមស្វាគមន៏ណា!Samnang

អរគុណChhorranដែលបានឆ្លើយមកខ្ញុំណា។អ្នកបានសរសេរនៅទំព័រនេះសំរាប់និយាយជាមួយខ្ញុំ។

ឥឡូវនេះយើងត្រូវការមុនរៀបចំអត្ថបទនៅទំព័រដើមដូចទៅ

បើអ្នកបានបកប្រែមកពីវីគីផេឌាភាសាដទៃ​ នោះល្អ។ខ្ញុំធើ្វការនៅប្រទេសខ្មែរដូចគ្រូបងៀន។ អរគុណម្ដងទៀតដែលអ្នកចង់ជួយយើងធើ្វវិគីភីឌាខ្មែរ។Samnang

ការងារល្អណា!!!កែប្រែ

អរគុណChhorranដែលជួយចើ្រនហើយ! Chhorranខ្មុំគិតយើងបានដូរទំព័រដើមសម្រាប់មួយទៀតដូច

អ្នកគិតអ្វី? មួយទៀតដែ:សូមធ្វើទំព័រអ្នកបើ្ររបស់អ្នកដោយមានមុខ។(0121708959) Samnang

ចំរាបសូរ!​ Wikipedia1.jpg ល្អណា!!!!​អរគុណ។ (albeiror24 gmail.com) --Samnang ១៤:០៥, ៣១ តុលា ២០០៧ (UTC)

Kurówកែប្រែ

Could you please write a stub http://km.wikipedia.org/wiki/Kurow – just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 5-10 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 225 languages and dialects. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city isn't yet on PL wiki, I can do article about it. (I'm first author of requests) Pietras1988 TALK ១៨:០៥, ១៥ កញ្ញា ២០០៧ (UTC)

Thanks for article. Pietras1988 TALK ១៨:០៥, ១៦ កញ្ញា ២០០៧ (UTC)

Closure of Khmer Wikibooks and Khmer Wiktionaryកែប្រែ

Hi. Please see these active proposals to close two other Khmer Wikimedia projects due to prolonged inactivity:

If someone commits to add Khmer content to either or both projects, they will probably be kept open. At the same time, no one wants any such action to take away from the work being done on the Khmer Wikipedia.

If you wish, you and other Khmer Wikipedians are very much invited to join these discussions and give us your opinions.--A. B. ១២:៤៦, ៣០ តុលា ២០០៧ (UTC)


Hello Chhorran!កែប្រែ

Hi Chhorran! Could you please help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the ភាសាខ្មែរ wikipedia? Thank you very much for any help you could provide. I hope to hear from you ;) Thanks a million!!! ;) Yours, Nana Tatiana ០៤:០៧, ២៧ មករា ២០០៨ (UTC)

Thankyou very muchកែប្រែ

THANKYOU SO MUCH Chhorran for your Excellent Translation effort!
I am very very Grateful.
May God Bless You!
If you want any of your favourite articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would certainly be glad help you.
Yours Sincerely, From --Jose77 ២០:៣២, ៧ កុម្ភះ ២០០៨ (UTC)

Request for Help (continued)កែប្រែ

Greetings Chhorran my good friend,

Could you kindly help me translate these passages into the beautiful and superb Khmer language? Please.


"Receiving the Holy Spirit, evidenced by speaking in tongues, is the guarantee of our inheritance of the Kingdom of Heaven".
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".
"The Second Coming of Jesus will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned".


Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 ០៣:៥៩, ១៧ កុម្ភះ ២០០៨ (UTC)Below are the talks on the 'main page talk' between Chhorran and កៀនស្វាយ (or តឹក ប៊ុនលី)


for វិគីភីឌា ភាសាខ្មែរកែប្រែ

The Main page of this Wikipedia Khmer (វិគីភីឌា ភាសាខ្មែរ) should be ameliorated because there is currently no interesting informations on the main page !!!

Hope Wikipedia khmer is not monopolized by anyone !!

--Chhorran 20:53, 23 February 2008 (UTC)--