​ ព្រះម៉ែច័ន្ទទរក័ណតា

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ខ្វែងអាចម៍ក្រពើ)

​ ព្រះម៉ែច័ន្ទទរក័ណតា (អង់គ្លេស: Goddess Chandraghanta ភាសាសំស្ក្រឹត: चंद्रघंटा देवी ) ឬ ព្រះទេវីមុខព្រះ​ច័ន្នំ (អង់គ្លេស: Goddess one who has a half-moon shaped like a bell គឺ តេបធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា , ព្រះនាងគឺជា អវតារព្រះម៉ែទុរគ្គា ទេវីរបស់សក្តិនិកាយ(នវទុរគា). , ព្រះនាងគឺជា ​អវតារព្រះម៉ែទុរគ្គា ទេពជាយាក្នុងព្រះឥសូរ.។ ៚

​​​ ​ ​ ព្រះម៉ែច័ន្ទទរក័ណតា
(ព្រះទេវីមុខព្រះ​ច័ន្ទ)
សាសនា ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហិណ្ឌូសាសនា
សាស្ត្រាវុធក្នុងដៃ ត្រីសូល៍
យាន្តជំនិះ សត្វ​ខ្លារខិន

ព័ត៌មានលម្អិត កែប្រែ

  • សាស្ត្រាវុធក្នុងព្រះហត្ថ ៖ ត្រីសូល៍ [១]
  • យាន្តជំនិះ ៖ សត្វ​ខ្លារខិន

កំណត់ កែប្រែ

  1. "What is Gyan Mudra?". inShape. Retrieved 13 October 2017.

មើលផងដែរ កែប្រែ