អត្ថបទដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនបំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ជំងឺកូរ៉ូណាវីរុស២០១៩‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 2. ចក្រភពអូទ្រីស‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 3. បារាំង‏‎ (២៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 4. នរោត្ដម សីហនុ‏‎ (២៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 5. ឈិន ឡុង‏‎ (២៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 6. អាមេរិកខាងជើង‏‎ (២១ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 7. នរោត្តម រណឫទ្ធិ‏‎ (២០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 8. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា‏‎ (២០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 9. សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១‏‎ (២០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 10. ចក្រភពអាណានិគមបារាំង‏‎ (២០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 11. សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា‏‎ (២០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 12. ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន‏‎ (១៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 13. កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ‏‎ (១៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 14. គីម ចុងអ៊ីល‏‎ (១៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 15. អាណាចក្រអយុធ្យា‏‎ (១៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 16. បដិវត្តន៍ខែតុលា‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 17. សហភាពឥណ្ឌូចិន‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 18. វីហ្សួលបេហ៊្សិក.ណេត‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 19. ជីវវិទ្យា‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 20. Near Field Communication‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 21. ចក្រភពបារាំងទីមួយ‏‎ (១៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 22. កូរ៉ូណាវីរុសសមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ២‏‎ (១៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 23. ជយវម៌្មទី៧‏‎ (១៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 24. ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា‏‎ (១៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 25. សម័យអាណានិគមបារាំង‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 26. អាណាចក្រខ្មែរ‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 27. អេស្ប៉ាញ‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 28. សហភាពអឺរ៉ុប‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 29. ប៉េកាំង‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 30. អាស៊ីអាគ្នេយ៍‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 31. ការវាយឆ្មក់របស់វៀតណាមលើព្រំដែនថៃ‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 32. ឧទ័យធិរាជប្រាង្គ‏‎ (១៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 33. ភាសាបាលី‏‎ (១៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 34. ស្រុក‏‎ (១៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 35. ខេត្តប៉ៃលិន‏‎ (១៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 36. ស៊ីទ្រុងជ្រូក‏‎ (១៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 37. ហ្វារ័វ‏‎ (១៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 38. សាធារណរដ្ឋខ្មែរ‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 39. សហរាជាណាចក្រ‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 40. សុ្រកមង្គលបូរី‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 41. ឦឝានវម៌្មទី១‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 42. គុយបា‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 43. សូរ (​ភាសាសាស្ត្រ​)‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 44. ភ្នំពេញ‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 45. OpenStreetMap‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 46. រូបថត‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 47. កន្យសត្ត‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 48. កម្វុ‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 49. ស្រែន្យសេនាទន់‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 50. ម៉ាក ហ្សុកឃឺបឺក‏‎ (១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)