ព្រះនាងសរស្វតី

ព្រះនាងសរស្វតី ព្រះសរស្វតី (ភាសាសំស្ក្រឹតLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អង់គ្លេសSaraswatiថៃLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.) មហេសីរបស់ព្រះព្រហ្ម[៣] ជាព្រះម៉ែសិក្សា​ [៤] និង ទេវតាទៀងទាត់ទន្លេមួយសរស្វតី[៥] និង ព្រះនៃចំណេះដឹង[៦]

ព្រះនាងសរស្វតី
ព្រះនៃចំណេះដឹង និង ទន្លេមួយសរស្វតី
Saraswoti at saraswoti sthan banepa.JPG
ព្រះនាងសរស្វតី សិល្បៈនេប៉ាល់។
Devanagari सरस्वती
Sanskrit Transliteration Saraswati
Affiliation ទ្រីទេវី, មហាសរស្វតី
Abode ព្រហ្ពិភព
Consort ព្រះព្រហ្ម[១][២]
Siblings ព្រះសិវៈ
Mount ហង្ស,ក្ងោក
ព្រះនាងសរស្វតី សិល្បៈចាម.
ព្រះនាងសរស្វតី សិល្បៈមីយ៉ាន់ម៉ា.

កំណត់កែប្រែ

  1. Dowling, Elizabeth; Scarlett, W George (2005). Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. SAGE Publications. p. 204. ISBN 978-0761928836.
  2. Kinsley, David (1988). Hindu Goddesses: Vision of the divine feminine in the Hindu religious traditions. University of California Press. pp. 55–64. ISBN 0-520063392.
  3. Kinsley, David (1988). Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions. University of California Press, ISBN 0-520-06339-2, pages 55-64
  4. Encyclopaedia of Hinduism, p. 1214; Sarup & Sons, ISBN 978-81-7625-064-1
  5. Kinsley, David (1988). Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions. University of California Press, ISBN 0-520-06339-2
  6. Vasant Panchami Saraswati Puja, Know India - Odisha Fairs and Festivals