ស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្កេនឌីណាវៀ (Scandinavia) ភាគខាងជើង នៃទ្វីបអឺរ៉ុប

ទង់​ជាតិស៊ុយអែត
បដិរូបជាតិស៊ុយអែត
ផែនទីស៊ុយអែត