ហ្វាំងឡង់ គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ជើង នៅអឺរ៉ុប.

ទង់​ជាតិហ្វាំងឡង់
ផែនទី

។ហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេស ប្រទេសន័រវេ ស៊ុយអែត រុស្ស៊ី.