បញ្ជីរាយប្រទេសតាមក្រឡាផ្ទៃសរុប

អត្ថបទនេះគឺស្តីអំពីបញ្ជីនៃប្រទេសនិងទឹកដីអនិស្សរភាពទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកដោយផ្អែកទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្រឡាសរុប។

រដ្ឋជាសមាជិកទាំង ១៩៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបូករួមទាំងរដ្ឋសង្កេតការណ៍ទាំងពីរត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងលេខរៀងនៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះ។ រដ្ឋដែលគ្មានការទទួលស្គាល់និងមិនមានស្តង់ដា ISO ៣១៦៦-១ ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះទៅតាមលំដាប់លំដោយដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមមើលជួរ"កំណត់សម្គាល់"នៃប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងបញ្ជី។

តំបន់អង់តាកទិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប[សម្គាល់ ១] គឺមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេព្រោះអង្គភាពទាំងពីរមិនមែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យឬទឹកដីអនិស្សរភាព។ ក្នុងករណីតំបន់អង់តាកទិកវិញ ភូមិភាគដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសឯករាជ្យណាមួយគឺមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ប្រទេសនោះឡើយ។

បញ្ជីនេះបានរួមបញ្ចូលរង្វាស់ទំហំក្រឡាផ្ទៃចំនួនបីប្រភេទ៖

 • ក្រឡាផ្ទៃសរុប៖ ផលបូកនៃផ្ទៃដីនិងផ្ទៃទឹកក្នុងព្រំដែនអន្តរជាតិនិងឆ្នេរសមុទ្រ។
 • ផ្ទៃដី៖ ផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់នៅក្នុងព្រំដែនអន្តរជាតិនិងឆ្នេរសមុទ្រលើកលែងតែផ្ទៃទឹក។
 • ផ្ទៃទឹក៖ ផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡារបស់ផ្ទៃទឹកសាបទាំងអស់ (បឹង អាងស្តុកទឹក និងទន្លេ) នៅក្នុងព្រំដែនអន្តរជាតិនិងឆ្នេរសមុទ្រ។[២] ទឹកខាងក្នុងឆ្នេរអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។ សមុទ្រមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេលុះត្រាតែក្នុងករណីណាមួយនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងជួរកំណត់សម្គាល់។ តំបន់ប្រសប់គ្នានិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដែរ។

ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានដក់ស្រង់ចេញពីស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ទិន្នន័យខុសពីស្ថិតិ អសប នឹងត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងជួរកំណត់សម្គាល់។[៣]

ផែនទី

កែប្រែ
 
ផែនទីពិភពលោកដែលមានពណ៌តំណាងតាមក្រឡាផ្ទៃនៃប្រទេសគិតជាគីឡូម៉ែត្រការ៉េ លើកលែងតែតំបន់អង់តាក់ទិក។

ប្រទេសនិងដែនដីអនិស្សរភាពតាមក្រឡាផ្ទៃ

កែប្រែ
ល.រ ប្រទេស / ទឹកដីអនិស្សរភាព ក្រឡាផ្ទៃសរុបក្នុងមួយ គម ផ្ទៃដីក្នុងមួយ គម ផ្ទៃទឹកក្នុងមួយ គម % ផ្ទៃទឹក កំណត់សម្គាល់
5000000000000000000 ពិភពលោក ៥១០,០៧២,០០០ ១៤៨,៩៤០,០០០ ៣៦១,១៣២,០០០ ៧០.៨
  រុស្ស៊ី ១៧,០៩៨,២៤៦ ១៦,៣៧៧,៧៤២ ៧២០,៥០០ ៤.២១ ប្រទេសធំបំផុតនៅលើពិភពលោក (១០.៩៩៥% នៃទំហំផ្ទៃដីពិភពលោក) ទឹកដីប៉ែកអឺរ៉ុបគឺមានទំហំប្រហែល ៤,០០០,០០០ គម ដែលស្មើនឹង ៤០% នៃផ្ទៃដីសរុបនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ដូច្នេះ រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសធំជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុប។ ហើយនៅប៉ែកអាស៊ីវិញ ទឹកដីប្រទេសនេះបានគ្របដណ្តប់លើអនុតំបន់អាស៊ីខាងជើងទាំងស្រុងដោយមានទំហំប្រហែល ១៣,១០០,០០០ គម ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ក្លាយជាប្រទេសធំជាងគេនៅទ្វីបអាស៊ីផងដែរ។
  អង់តាកទិក ១៤,០០០,០០០ ១៤,០០០,០០០ ១៣,៧០០,២០០ គម (ស្មើនឹង ៩៨%) បានគ្របដណ្តប់ដោយទឹកកកនិងព្រិល។ ទោះជាវាមិនមែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែទឹកដីរបស់វាត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋមួយចំនួន។[សម្គាល់ ២]
  កាណាដា[សម្គាល់ ៣] ៩,៩៨៤,៦៧០ ៩,០៩៣,៥០៧ ៨៩១,១៦៣ ៨.៩៣ ជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងច្រើនជាងគេ, ជាប្រទេសធំបំផុតនៅអឌ្ឍគោលខាងជើងបើគិតជាផ្ទៃក្រឡាសរុប (ធំជាងគេទីពីរបើគិតជាផ្ទៃដី) បូករួមជាមួយផ្ទៃទឹកដ៏ធំសម្បើម។ តួលេខផ្ទៃដីនិងផ្ទៃទឹកសរុបគឺរាប់បញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្តប់ដោយទឹកសាបតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនរាប់បញ្ចូលទឹកផ្ទៃខាងក្នុង (ដែលមិនមែនទឹកសាប) ប្រហែល ១,៦០០,០០០ គម និងទឹកដែនដី ២០០,០០០ គម នោះទេ។[៤][៥]
៣ ឬ ៤   ចិន ៩,៥៩៦,៩៦១ ៩,៣២៦,៤១០ ២៧០,៥៥០ ២.៨២ ប្រទេសធំជាងគេនៅទ្វីបអាស៊ី (ទាំងស្រុង) និងជាប្រទេសធំទីពីរនៅលើពិភពលោកបើគិតតាមទំហំផ្ទៃដី។ ទិន្នន័យនេះមិនរាប់បញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់ ទឹកដីជម្លោះជាមួយឥណ្ឌា និងកោះជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ។ ទាំងឆ្នេរសមុទ្រនិងដែនទឹកទាំងអស់ក្នុងប្រទេសក៏មិនរាប់បញ្ចូលជាតួលេខនៃផ្ទៃដីសរុបនិងផ្ទៃទឹកដែរ។
  សហរដ្ឋអាមេរិក ៩,៥២៥,០៦៧ –
៩,៨៣៣,៥១៧[៦]
៩,១៤៧,៥៩៣ –
៩,១៤៧,៦៤៣[៦]
៣៧៧,៤២៤ –
៦៨៥,៩២៤[៦]
៣.៩៦–៦.៩៧ បើគិតជាផ្ទៃដី វាគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្រើនបំផុត និងជាប្រទេសធំជាងគេនៅអឌ្ឍគោលខាងលិច (ធំបំផុតទីពីរ បើគិតជាក្រឡាផ្ទៃសរុប)។ តួលេខទីពីរសម្រាប់ក្រឡាផ្ទៃនិងផ្ទៃទឹកសរុបមានវត្តមានក៏ព្រោះតែការរាប់បញ្ចូលដែនឆ្នេរសមុទ្រនិងដែនទឹកទាំងអស់។
  ប្រេស៊ីល ៨,៥១៥,៧៦៧ ៨,៤៦០,៤១៥ ៥៥,៣៥២ ០.៦៥ ប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជននិយាយភាសាព័រទុយហ្គាល់ច្រើនជាងគេ និងជាប្រទេសធំបំផុតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសនេះស្ថិតនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង[៧]
  អូស្ត្រាលី ៧,៦៩២,០២៤ ៧,៦៣៣,៥៦៥ ៥៨,៤៥៩ ០.៧៦ ជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងគេទីបី និងជាប្រទេសធំបំផុតប្រចាំទ្វីបអូសេអានី និងក៏ជាប្រទេសធំជាងគេនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង
  ឥណ្ឌា ៣,២៨៧,២៦៣ ២,៩៧៣,១៩០ ៣១៤,០៧៣ ៩.៥៥ ជាប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅទ្វីបអាស៊ី និងជាប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង។ ឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជននិយាយភាសាហិណ្ឌូច្រើនជាងគេ និងជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូច្រើនបំផុតផងដែរ។
  អាហ្សង់ទីន ២,៧៨០,៤០០ ២,៧៣៦,៦៩០ ៤៣,៧១០ ១.៥៧ ប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញច្រើនជាងគេ និងក៏ជាប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅអាមេរិកខាងត្បូងផង។[សម្គាល់ ៤]
  កាហ្សាក់ស្ថាន ២,៧២៤,៩០០ ២,៦៩៩,៧០០ ២៥,២០០ ០.៩២ ប្រទេសដែលគ្មានដែនជាប់នឹងសមុទ្រធំជាងគេ។[៨] ជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីច្រើនបំផុតទីពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងជាប្រទេសដែលមានទំហំធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាល។ ជាប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប។
១០   អាល់ហ្សេរី ២,៣៨១,៧៤១ ២,៣៨១,៧៤១ ប្រទេសធំបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងក៏ជាប្រទេសធំបំផុតនៅពិភពអារ៉ាប់ផងដែរ។[សម្គាល់ ៥]
១១   សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ ២,៣៤៤,៨៥៨ ២,២៦៧,០៤៨ ៧៧,៨១០ ៣.៣២ ប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាបារាំងច្រើនជាងគេទីពីរ។ តាមភូមិសាស្ត្រតំបន់ ពោលគឺតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្តាល និងអនុតំបន់សាហារ៉ា ស.ប. កុងគោគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំធំបំផុត។ វាក៏ជាប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរ។
  រាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក ២,២២០,០៩៣ ២,២២០,០៧២ ២១ តួលេខ អសប គឺមិនបានរាប់បញ្ចូលក្រឡាផ្ទៃទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះទេ។
  ក្រូអិនឡង់ (ដាណឺម៉ាក) ២,១៦៦,០៨៦ ២,១៦៦,០៨៦[សម្គាល់ ៦] កោះដែលមានប្រវែងវែងបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទឹកដីធំបង្អស់នៅក្នុងរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក
១២   អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ២,១៤៩,៦៩០ ២,១៤៩,៦៩០ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីខាងលិច និងជាប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីប្រទេសអាល់ហ្សេរី
១៣   ម៉ិកស៊ិក ១,៩៦៤,៣៧៥ ១,៩៤៣,៩៤៥ ២០,៤៣០ ១.០៤ ប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញច្រើនជាងគេទីពីរបន្ទាប់ពីអាហ្សង់ទីន
១៤   ឥណ្ឌូណេស៊ី ១,៩១០,៩៣១ ១,៨១១,៥៦៩ ៩៣,០០០ ៤.៨៧ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអាស៊ីនិងអូសេអានី។ ប្រទេសដែលមានទំហំធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ឥណ្ឌូណេស៊ីក៏ជាប្រទេសកោះ និងជារដ្ឋប្រជុំកោះធំបំផុតផងដែរបើគិតតាមទំហំក្រឡាផ្ទៃនិងចំនួនប្រជាជនសរុប។[១១]
១៥   ស៊ូដង់ ១,៨៦១,៤៨៤ ១,៧៣១,៦៧១ ១២៩,៨១៣ ៦.៩៧ [សម្គាល់ ៧] ប្រទេសធំបំផុតទីបីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក និងជាមួយគ្នានៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់[១][១២]
១៦   លីប៊ី ១,៧៥៩,៥៤០ ១,៧៥៩,៥៤០
១៧   អ៊ីរ៉ង់ ១,៦៤៨,១៩៥ ១,៥៣១,៥៩៥ ១១៦,៦០០ ៧.០៧ ប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាពែក្សច្រើនជាងគេ។ ប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅតំបន់អាស៊ីខាងលិច និងប្រទេសធំបំផុតទីបួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ឥណ្ឌា និង អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត[សម្គាល់ ៨]
១៨   ម៉ុងហ្គោលី ១,៥៦៤,១១០ ១,៥៥៣,៥៥៦ ១០,៥៦០ ០.៦៨ ប្រទេសដែលគ្មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រធំបំផុតទីពីរ។
១៩   ប៉េរូ ១,២៨៥,២១៦ ១,២៧៩,៩៩៦ ៥,២២០ ០.៤១ ប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញច្រើនជាងគេទីបី និងជាប្រទេសដែលមានទំហំធំបំផុតទីបីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង
២០   ឆាដ ១,២៨៤,០០០ ១,២៥៩,២០០ ២៤,៨០០ ១.៩៣ ប្រទេសដែលគ្មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រធំបំផុតទីបីនិងធំបំផុតនៅក្រៅទ្វីបអាស៊ី ហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានទំហំធំជាងគេទីប្រាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរ។
២១   នីហ្សេ ១,១៦៧,០០០ ១,២៦៦,៧០០ ៣០០ ០.០២ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច
២២   អង់កូឡា ១,២៤៦,៧០០ ១,២៤៦,៧០០
២៣   ម៉ាលី ១,២៤០,១៩២ ១,២២០,១៩០ ២០,០០២ ១.៦១
២៤   អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ១,២២១,០៣៧ ១,២១៤,៤៧០ ៤,៦២០ ០.៣៨ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូង
២៥   កូឡុំប៊ី ១,១៤១,៧៤៨ ១,០៣៨,៧០០ ១០០,២១០ ៨.៨
២៦   អេត្យូពី ១,១០៤,៣០០ ១,០០០,០០០ ១០៤,៣០០ ០.៧ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើត[សម្គាល់ ៩]
២៧   បូលីវី ១,០៩៨,៥៨១ ១,០៨៣,៣០១ ១៥,២៨០ ១.៣៩
២៨   ម៉ូរីតានី ១,០៣០,៧០០ ១,០២៥,៥២០ ៤,៤៨០ ០.៤៤
២៩   អេស៊ីប ១,០០២,៤៥០ ៩៩៥,៤៥០ ៦,០០០ ០.៦ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិក
៣០   តង់សានី ៩៤៥,០៨៧ ៨៨៥,៨០០ ៦១,៥០០ ៦.៤៩
៣១   នីហ្សេរីយ៉ា ៩២៣,៧៦៨ ៩១០,៧៦៨ ១៣,០០០ ១.៤១
៣២   វេណេស៊ុយអេឡា ៩១៦,៤៤៥ ៨៨២,០៥០ ៣០,០០០ ៣.២៩ [សម្គាល់ ១០]
៣៣   ប៉ាគីស្ថាន ៩០៧,៨៤៣ ៨៨២,៦២៣ ២៥,២២០ ២.៨៦ [សម្គាល់ ១១]
៣៤   ណាមីប៊ី ៨២៥,៦១៥ ៨២៣,២៩០ ២,៤២៥ ០.១២
៣៥   ម៉ូសំប៊ិក ៨០១,៥៩០ ៧៨៦,៣៨០ ១៣,០០០ ១.៦៣
៣៦   តួកគី ៧៨៣,៥៦២ ៧៦៩,៦៣២ ១៣,៩៣០ ១.៧៨ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប
៣៧   ឈីលី ៧៥៦,១០២ ៧៤៣,៨១២ ១២,២៩០ ១.៦៣ [សម្គាល់ ១២]
៣៨   សំប៊ី ៧៥២,៦១២ ៧៤៣,៣៩៨ ៩,២២០ ១.២៣
៣៩   មីយ៉ាន់ម៉ា ៦៧៦,៥៧៨ ៦៥៣,៥០៨ ២៣,០៧០ ៣.៤១
៤០   អាហ្វហ្កានីស្ថាន ៦៥២,៨៦៤ ៦៥២,៨៦៤
៤១   ស៊ូដង់ខាងត្បូង ៦៤៤,៣២៩ ៦៤៤,៣២៩
[សម្គាល់ ៧]
[សម្គាល់ ១៣][១៥]
៤២   បារាំង ៦៤០,៦៧៩ ៦៤០,៤២៧ ៣,៣៧៤ ០.៥២ តួលេខរួមបញ្ចូលបារាំងដីគោក (នៅអឺរ៉ុប) បូករួមជាមួយទឹកដីក្រៅស្រុកចំនួនប្រាំទៀត។[សម្គាល់ ១៤] ប្រទេសធំបំផុតទីបីប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន និងជាប្រទេសធំបំផុតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
៤៣   សូម៉ាលី ៦៣៧,៦៥៧ ៦២៧,៣៣៧ ១០,៣២០ ១.៦២ តួលេខនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងសាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡង់
៤៤   អាហ្វ្រិកកណ្ដាល ៦២២,៩៨៤ ៦២២,៩៨៤
៤៥   អ៊ុយក្រែន ៦០៣,៥០០ ៥៧៩,៣០០ ២៤,២០០ ៤.០១ ប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ី
៤៦   ម៉ាដាហ្កាស្កា ៥៨៧,០៤១ ៥៨១,៥៤០ ៥,៥០១ ០.៩៤ ប្រទេសកោះធំជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក និងជាប្រទេសកោះធំបំផុតទីពីរនៅលើពិភពលោក។
៤៧   បុតស្វាណា ៥៨១,៧៣០ ៥៦៦,៧៣០ ១៥,០០០ ២.៥៨ [សម្គាល់ ១៥]
៤៨   កេនយ៉ា ៥៨០,៣៦៧ ៥៦៩,១៤០ ១១,២២៧ ១.៩៣
៤៩   យេម៉ែន ៥៥៥,០០០ ៥៥៥,០០០ ប្រទេសធំបំផុតទីពីរនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់[សម្គាល់ ១៦]
  បារាំង (អឺរ៉ុប) ៥៤៣,៩៤០ បារាំងដីគោក (ទឹកដីប្រទេសបារាំងទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប)
៥០   ថៃ ៥១៣,១២០ ៥១០,៨៩០ ២,២៣០} ០.៤៣
៥១   អេស្ប៉ាញ ៥០៥,៩៩២ ៤៩៨,៩៨០ ៦,៣៩០ ១.២៦

ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងត្បូង និងជារដ្ឋសមាជិកធំបំផុតទីពីរក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប

៥២   តួកមេនីស្ថាន ៤៨៨,១០០ ៤៦៩,៩៣០ ១៨,១៧០ ៣.៧២
៥៣   កាមេរូន ៤៧៥,៤៤២ ៤៧២,៧១០ ២,៧៣០ ០.៥៧
៥៤   ប៉ាពួនូវែលគីនេ ៤៦២,៨៤០ ៤៥២,៨៦០ ៩,៩៨០ ២.១៦ ប្រទេសកោះធំជាងគេទីបី។
៥៥   ស៊ុយអែត ៤៥០,២៩៥ ៤១០,៣៣៥ ៣៩,៩៦០ ៨.៨៧ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើង។ រដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបធំបំផុតទីបី។
៥៦   អ៊ូសបេគីស្ថាន ៤៤៧,៤០០ ៤២៥,៤០០ ២២,០០០ ៤.៩២
៥៧   ម៉ារ៉ុក ៤៤៦,៥៥០ ៤៤៦,៣០០ ២៥០ ០.០៦ មិនរាប់បញ្ចូលតំបន់ជម្លោះនៅសាហារ៉ាខាងលិចទេដោយតំបន់នេះនឹងត្រូវបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសម៉ារ៉ុក។
៥៨   អ៊ីរ៉ាក់ ៤៣៨,៣១៧ ៤៣៧,៣៦៧ ៩៥០ ០.២២ [សម្គាល់ ១៧]
៥៩   ប៉ារ៉ាគ្វេ ៤០៦,៧៥២ ៣៩៧,៣០២ ៩,៤៥០ ២.៣២
៦០   ស៊ីមបាវេ ៣៩០,៧៥៧ ៣៨៦,៨៤៧ ៣,៩១០
៦១   ន័រវែស ៣៨៥,២០៧ ៣៦៥,៩៥៧ ១៩,៥២០ ៥.០០ ទឹកដីនៃរាជាណាចក្រន័រវែសគឺរាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ស្វាល់បាដ និងហានម៉ាយិន លើកលែងតែកោះប៊ូវិត និងតំបន់ទាមទារអង់តាកទិក។
៦២   ជប៉ុន ៣៧៧,៩៧៦ ៣៦៤,៥៤៦ ១៣,៤៣០ ៣.៥៥ ប្រទេសកោះធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើត និងជាប្រទេសកោះធំបំផុតទីបួននៅលើពិភពលោក។[សម្គាល់ ១៨]
៦៣   អាល្លឺម៉ង់ ៣៥៧,១៤៤ ៣៤៨,៦៧២ ៨,៣៥០ ២.៣៤ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាល
៦៤   សាធារណរដ្ឋកុងគោ ៣៤២,០០០ ៣៤១,៥០០ ៥០០ ០.១៥
៦៥   ហ្វាំងឡង់ ៣៣៨,៤២៥ ៣០៣,៨១៦ ៣៤,៣៣០ ១០.១៥ [សម្គាល់ ១៩]
៦៦   វៀតណាម ៣៣១,២១២ ៣១០,០៧០ ២១,១៤០ ៦.៣៨
៦៧   ម៉ាឡេស៊ី ៣៣០,៨០៣ ៣២៩,៦១៣ ១,១៩០ ០.៣៥
  ន័រវែស (ដីគោក) ៣២៣,៨០២ ៣០៤,២៨២ ១៩,៥២០ ៦.០៣ ទិន្នន័យសម្រាប់ន័រវែសដីគោកដោយដកស្វាល់បាដ ហានម៉ាយិន និងទឹកដីអនិស្សរភាពដទៃៗទៀត។
៦៨   កូតឌីវ័រ ៣២២,៤៦៣ ៣១៨,០០៣ ៤,៤៦០ ១.៣៨
៦៩   ប៉ូឡូញ ៣១២,៦៩៦ ៣១១,៨៨៨ ៧៩១ ៣.០៧
៧០   អូម៉ង់ ៣០៩,៥០០ ៣០៩,៥០០
៧១   អ៊ីតាលី ៣០១,៣៣៩ ២៩៤,១៤០ ៧,២០០ ២.៣៩
៧២   ហ្វីលីពីន ៣០០,០០០ ២៩៨,១៧០ ១,៨៣០ ០.៦១
៧៣   អេក្វាទ័រ ២៧៦,៨៤១ ២៥៦,៣៦៩ ៦,៧២០ ២.៣៧ [សម្គាល់ ២០]
៧៤   បួគីណាហ្វាសូ ២៧៤,២២២ ២៧៦,៦០២ ៦២០ ០.២៣ [សម្គាល់ ២១]
៧៥   នូវែលសេឡង់ ២៧០,៤៦៧ ២៦២,៤៤៣ ៤,៣៩៥ ១.៦៥ [សម្គាល់ ២២]
៧៦   កាបុង ២៦៧,៦៦៨ ២៥៧,៦៦៧ ១០,០០០ ៣.៧៤
  សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី ២៦៦,០០០ ២៦៦,០០០ ជាទឹកដីជម្លោះជាមួយប្រទេសម៉ារ៉ុក
៧៧   គីនេ ២៤៥,៨៥៧ ២៤៥,៧១៧ ១៤០ ០.០៦
៧៨   សហរាជាណាចក្រ ២៤២,៤៩៥ ២៤១,៩៣០ ១,៦៨០ ០.៦៩

ប្រទេសកោះធំបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងនៅអឌ្ឍគោលខាងលិច[សម្គាល់ ២៣]

៧៩   អ៊ូកង់ដា ២៤១,៥៥០ ១៩៧,១០០ ៤៣,៩៣៨ ១៨.២៣
៨០   កាណា ២៣៨,៥៣៣ ២២៧,៥៣៣ ១១,០០០ ៤.៦១
៨១   រ៉ូម៉ានី ២៣៨,៣៩៧ ២៣១,២៩១ ៧,១០០ ២.៩៧
៨២   ឡាវ ២៣៦,៨០០ ២៣០,៨០០ ៦,០០០ ២.៥៣ ប្រទេសដែលគ្មានដែនជាប់សមុទ្រតែមួយគត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
៨៣   គុយយ៉ាន ២១៤,៩៦៩ ១៩៦,៨៤៩ ១៨,១២០ ៨.៤៣
៨៤   បេឡារុស ២០៧,៦០០ ២០២,៩០០ ៤,៧០០ ២.២៦ ប្រទេសដែលគ្មានដែនជាប់សមុទ្រធំជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។
៨៥   កៀគីស្ថាន ១៩៩,៩៥១ ១៩១,៨០១ ៨,១៥០ ៤.០៨
៨៦   សេនេកាល់ ១៩៦,៧២២ ១៩៥,៥៣០ ៤,១៩២ ២.១៣
៨៧   ស៊ីរី ១៨៥,១៨០ ១៨៣,៦៣០ ១,៥៥០ ០.៨៤
៨៨   កម្ពុជា ១៨១,០៣៥ ១៧៦,៥១៥ ៤,៥២០ ២.៥
៨៩   អ៊ូរុយគ្វេ ១៧៦,២១៥ ១៧៥,០១៥ ១,២០០ ០.៦៨
  សូម៉ាលីឡង់ ១៧៦,១២០ [សម្គាល់ ២៤]
៩០   ស៊ូរីណាម ១៦៣,៨២០ ១៥៦,០០០ ៧,៨២០ ៤.៧៧ ប្រទេសតូចបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។
៩១   ទុយនីស៊ី ១៦៣,៦១០ ១៥៥,៣៦០ ៨,២៥០ ៥.០៤
៩២   បង់ក្លាដែស ១៤៨,៤៦០ ១៣៤,២០៨ ១៤,២៥២ ៩.៦ [សម្គាល់ ២៥]
៩៣   នេប៉ាល់ ១៤៧,១៨១ ១៤៣,៣៥១ ៣,៨៣០ ២.៦ នេប៉ាល់គឺជាប្រទេសធំបំផុតនៅជួរភ្នំហិម៉ាល័យ។ រដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានផ្តល់តួលេខផ្ទៃក្រឡាសរុបស្មើ ១៤៧,៥១៦ គម ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ជម្លោះជាមួយឥណ្ឌាប្រមាណ ៣៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េបន្ថែម។[២៥]
៩៤   តាជីគីស្ថាន ១៤៣,១០០ ១៤១,៥១០ ២,៥៩០ ១.៨១
៩៥   ក្រិក ១៣១,៩៥៧ ១៣០,៦៤៧ ១,៣១០ ០.៩៩
៩៦   នីការ៉ាក្វា ១៣០,៣៧៣ ១១៩,៩៩០ ១០,៣៨០ ៧.៩៦ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាល
៩៧   កូរ៉េខាងជើង ១២០,៥៤០ ១២០,៥៣៨ ០.១១ ដកទឹកដីទាមទារចេញពោលគឺកូរ៉េខាងត្បូង។
៩៨   ម៉ាឡាវី ១១៨,៤៨៤ ៩៤,០៨០ ២៤,៤០៤ ២០.៦
៩៩   អេរីត្រេ ១១៧,៦០០ ១០១,០០០ ១៦,៦០០ ១៤.១២
១០០   បេណាំង ១១៤,៧៦៣ ១១៤,៣០៥ ៤៥៧.៥៦៩ ០.៤០
១០១   ហុងឌូរ៉ាស ១១២,៤៩២ ១១១,៨៩០ ២០០ ០.១៨
១០២   លីបេរីយ៉ា ១១១,៣៦៩ ៩៦,៣២០ ១៥,០៤៩ ១៣.៥១
១០៣   ប៊ុលការី ១១១,០០២ ១០៨,៦១២ ២,៣៩០ ២.១៦
១០៤   គុយបា ១០៩,៨៨៤ ១០៩,៨៨៤ ០.០០ ប្រទេសធំបំផុតនៅតំបន់ឥណ្ឌីខាងលិច
១០៥   ក្វាតេម៉ាឡា ១០៨,៨៨៩ ១០៧,១៥៩ ១,៧៣០ ១.៥៩
១០៦   អ៊ីស្លង់ ១០៣,០០០ ១០០,២៥០ ២,៧៥០ ២.៦៧
១០៧   កូរ៉េខាងត្បូង ១០០,២១០ ៩៩,៩០៩ ៣០១ ០.៣ ដកទឹកដីទាមទារចេញពោលគឺកូរ៉េខាងជើង។
១០៨   ហុងគ្រី ៩៣,០២៨ ៨៩,៦០៨ ៣,៤២០ ៣.៦៨
១០៩   ព័រទុយកាល់ ៩២,២២៦ ៩១,១១៩ ១,១០៧ ១.២
១១០   ហ្សកដានី ៨៩,៣៤២ ៨៨,៨០២ ៥៤០ ០.៦
១១១   ស៊ែប៊ី ៨៨,៣៦១ ៨៨,២៤៦ ១១៥ ០.១៣ [សម្គាល់ ២៦]
១១២   អាស៊ែបៃសង់ ៨៦,៦០០ ៨៦,១០០ ៥០០ ០.១៣ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប
១១៣   អូទ្រីស ៨៣,៨៧១ ៨២,៤៤៥ ១,៤២៦ ១.៧
១១៤   អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ៨៣,៦០០ ៨៣,៦០០
១១៥   ឆេក ៧៨,៨៧១ ៧៧,១៩៩ ១,៦៧២ ២.១២
១១៦   ប៉ាណាម៉ា ៧៥,៤១៧ ៧៤,៣៤០ ១,០៨០ ១.៤៣ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអាមេរិកខាងជើង និងអាមេរិកខាងត្បូង
១១៧   សៀរ៉ាលេអូន ៧១,៧៤០ ៧១,៦២០ ១២០ ០.១៧
១១៨   អៀរឡង់ ៧០,២៧៣ ៦៨,៨៨៣ ១,៣៩០ ១.៩៨
១១៩   ចចជី ៦៩,៧០០ ៦៩,៧០០ ប្រទេសឆ្លងទ្វីបរវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ី
១២០   ស្រីលង្កា ៦៥,៦១០ ៦២,៧៣២ ២,៨៧៨ ៤.៤
១២១   លីទុយអានី ៦៥,៣០០ ៦២,៦៨០ ២,៦២០ ៤.០១
១២២   ឡេតូនី ៦៤,៥៥៩ ៦២,២៤៩ ២,៣៤០ ៣.៦២
  ស្វាល់បាដ (ន័រវែស) ៦២,០៤៥ ៦២,០៤៥
១២៣   តូគោ ៥៦,៧៨៥ ៥៤,៣៨៥ ២,៤០០ ៤.២៣
១២៤   ក្រូអាស៊ី ៥៦,៥៥៤ ៥៥,៩៧៤ ៦២០ ១.១
១២៥   បូស្នី-អ៊ែរសេកូវីន ៥១,២០៩ ៥១,១៨៧ ១០ ០.០២
១២៦   កូស្តារីកា ៥១,១០០ ៥១,០៦០ ៤០ ០.០៨
១២៧   ស្លូវ៉ាគី ៤៩,០៣៧ ៤៨,១០៥ ៩៣០ ១.៩
១២៨   សាធារណរដ្ឋដូមីនិក ៤៨,៦៧១ ៤៨,៣២០ ៣៥០ ០.៧២
១២៩   អេស្តូនី ៤៥,២២៧ ៤២,៣៨៨ ២,៨៤០ ៦.២៨
១៣០   ដាណឺម៉ាក ៤៣,០៩៤ ៤២,៤៣៤ ៦៦០ ១.៥៣ រាប់តែទឹកដីដើមប៉ុណ្ណោះ និងមិនរាប់ទឹកដីស្វយ័តនោះឡើយ។
១៣១   ហុល្លង់ ៤១,៨៥០ ៣៣,៨៩៣ ៧,៦៥០ ១៨.៤១ រាប់បញ្ចូលតំបនរដ្ឋបាលពិសេស[សម្គាល់ ២៧]
១៣២   ស្វីស ៤១,២៨៤ ៣៩,៩៩៧ ១,២៨០ ៣.១
១៣៣   ភូតាន ៣៨,៣៩៤ ៣៨,៣៩៤
  តៃវ៉ាន់ ៣៦,១៩៣ ៣២,២៦០ ៣,៧២០ ១០.៣៤ នៅរវាងឆ្នាំ១៩៤៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៤៩ ទឹកដីសាធារណរដ្ឋចិនបូករួមទាំងចិនដីគោក ម៉ុងកូល កោះតៃវ៉ាន់ និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតមានទំហំស្មើនឹង ១១,៤១៨,១៧៤ គម[សម្គាល់ ២៨]
១៣៤   គីនេ-ប៊ីសាវ ៣៦,១២៥ ២៨,១២០ ៨,០០៥ ២២.១៦
១៣៥   ម៉ុលដាវី ៣៣,៨៤៦ ៣២,៨៩១ ៩៦០ ២.៨៤ [សម្គាល់ ២៩]
១៣៦   បែលស៊ិក ៣០,៥២៨ ៣០,២៧៨ ២៥០ ០.៨២
១៣៧   ឡឺសូតូ ៣០,៣៥៥ ៣០,៣៥៥
១៣៨   អាមេនី ២៩,៧៤៣ ២៨,៣៤២ ១,៤០១ ៤.៧១
១៣៩   សូឡូម៉ុង ២៨,៨៩៦ ២៧,៨៩៦ ៩១០ ៣.១៤
១៤០   អាល់បានី ២៨,៧៤៨ ២៧,៣៩៨ ១,៣៥០ ៤.៧
១៤១   គីនេអេក្វាទ័រ ២៨,០៥១ ២៨,០៥១
១៤២   ប៊ូរុនឌី ២៧,៨៣៤ ២៥,៦៨០ ២,១៥០ ៧.៧៣
១៤៣   ហៃទី ២៧,៧៥០ ២៧,៥៦០ ១៩០ ០.៦៨
១៤៤   រ្វ៉ាន់ដា ២៦,៣៣៨ ២៤,៦៦៨ ១,៦៧០ ៦.៣៤
១៤៥   ម៉ាសេដ្វានខាងជើង ២៥,៧១៣ ២៥,៤៣៣ ២៨០ ១.០៩
១៤៦   ជីប៊ូទី ២៣,២០០ ២៣,១៨០ ២០ ០.០៩
១៤៧   បេលីស ២២,៩៦៦ ២២,៨០៦ ១៦០ ០.៧
១៤៨   អែលសាល់វ៉ាឌ័រ ២១,០៤១ ២០,៧២១ ៣២០ ១.៥២ ប្រទេសតូចបំផុតនៅក្នុងមហាទ្វីបអាមេរិក
១៤៩   អ៊ីស្រាអែល ២០,៧៧០ ២០,៣៣០ ៤៤០ ២.១២ [សម្គាល់ ៣០]
១៥០   ស្លូវេនី ២០,២៧៣ ២០,១៥១ ១២២ ០.៦
  នូវែលកាឡេដូនី (បារាំង) ១៨,៥៧៥ ១៨,២៧៥ ៣០០ ១.៦២
១៥១   ហ្វីជី ១៨,២៧២ ១៨,២៧២
១៥២   គុយវ៉ែត ១៧,៨១៨ ១៧,៨១៨
១៥៣   អេស្វាទីនី ១៧,៣៦៤ ១៧,២០៤ ១៦០ ០.៩២
១៥៤   ទីម័រខាងកើត ១៤,៩១៩ ១៤,៩១៩
១៥៥   បាហាម៉ា ១៣,៩៤៣ ១០,០១០ ៣,៨៧០ ២៧.៨៨
១៥៦   ម៉ុងតេណេក្រូ ១៣,៨១២ ១៣,៤៥២ ៣៦០ ២.៦១
១៥៧   វ៉ានូអាទូ ១២,១៨៩ ១២,១៨៩
  កោះហ្វក់ឡង់ (សហរាជាណាចក្រ) ១២,១៧៣ ១២,១៧៣
១៥៨   កាតា ១១,៥៨៦ ១១,៥៨៦
១៥៩   កំប៊ី ១១,២៩៥ ១០,០០០ ១,២៩៥ ១១.៤៧ ប្រទេសតូចបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
១៦០   ហ្សាម៉ាអ៊ីក ១០,៩៩១ ១០,៨៣១ ១៦០ ១.៤៦
  កូសូវ៉ូ ១០,៨៨៧ [សម្គាល់ ៣១]
១៦១   លីបង់ ១០,៤៥២ ១០,២៣០ ១៧០ ១.៦៣ ប្រទេសតូចបំផុតទីពីរនៅទ្វីបអាស៊ី
១៦២   ស៊ីប ៩,២៥១ ៩,២៤១ ១០ ០.១១ [សម្គាល់ ៣២]
  ព័រតូរីកូ (សហរដ្ឋអាមេរិក) ៩,១០៤ ៩,០១៤ ៣,០៥៤ ៣៥.២ ទឹកដីរបស់អាមេរិក, វាគឺជាកោះធំបំផុតទីបីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកោះធំហាវៃ និងកោះកូឌីអាកនៅរដ្ឋអាឡាស្កា
  អាប់កាស៊ី ៨,៦៦០ [សម្គាល់ ៣៣]
  បណ្តុំកោះតូចៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ៦,៩៥៩.៤១ ៣៤.២ ៦,៩៣៧ ៩៩.៦៨
១៦៣   ប៉ាឡេស្ទីន ៦,០២០ ៦,០០០ ២២០ ៣.៩
១៦៤   ប្រ៊ុយណេ ៥,៧៦៥ ៥,២៦៤ ៥០០ ៨.៦៧
១៦៥   ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ ៥,១៣០ ៥,១២៨
  ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង (បារាំង) ៤,១៦៧ ៣,៨២៧ ៣៤០ ៨.១៦
  ត្រង់នីស្ទ្រី ៤,១៦៣ [សម្គាល់ ៣៤]
១៦៦   កាប់វែរ ៤,០៣៣ ៤,០៣៣
  កោះចចជីខាងត្បូងនិងសាំងវិចខាងត្បូង (សហរាជាណាចក្រ) ៣,៩០៣ ៣,៩០៣ [សម្គាល់ ១៣]
  អូសេទីខាងត្បូង ៣,៩០០ [សម្គាល់ ៣៥]
  ស៊ីបខាងជើង ៣,៣៥៥ [សម្គាល់ ៣៦]
  អាតសាក់ ៣,១៧០ ៣,១៧០ - - ទឹកដីរដ្ឋនេះគឺត្រូវពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកនៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់
១៦៧   សាម័រ ២,៨៤២ ២,៨២១ ១០ ០.៣៥
  ហុងកុង (ចិន) ២,៧៥៥ ១,១០៦ ១,៦៤៩[២៩] ៥៩.៨
១៦៨   លុចសំបួរ ២,៥៨៦ ២,៥៨៦ ប្រទេសតូចបំផុតនៅអឺរ៉ុបដោយមិនមែនជារដ្ឋមីក្រូអឺរ៉ុប ឬជាប្រទេសកោះ
ប៊ឺតាវីល (គ្មានទឹកដីរបស់នរណា) ២,០៦០ ២,០៦០
១៦៩   ម៉ូរីស ២,០៤០ ២,០៣០ ១០ ០.៤៩
១៧០   កូម័រ ១,៨៦២ ១,៨៦២ [សម្គាល់ ៣៧]
  អូឡាន់ (ហ្វាំងឡង់) ១៥៨០
  ប្រជុំកោះហ្វេរ៉ូ (ដាណឺម៉ាក) ១,៣៩៣ ១,៣៩៣ គ្មានទិន្នន័យ គ្មានទិន្នន័យ
១៧១   សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប ៩៦៤ ៩៦៤
  កោះតួកស៍និងកៃកូស (សហរាជាណាចក្រ) ៩៤៨ ៤៣០ [សម្គាល់ ១៣]
១៧២   គីរីបាទី ៨១១ ៨១១
១៧៣   បារ៉ែន ៧៨៥ ៧៨៥
១៧៤   ដូមីនិក ៧៥១ ៧៥១
១៧៥   តុងកា ៧៤៧ ៧១៧ ៣០ ៤.០២
១៧៦   សិង្ហបុរី ៧២៨ ៧១៦ ១០ ១.៤៣
១៧៧   មីក្រូណេស៊ី ៧០២ ៧០២ គ្មានទិន្នន័យ គ្មានទិន្នន័យ
១៧៨   សាំងលូស៊ី ៦១៦ ៦០៦ ១០ ១.៦២
  កោះម៉ាន់ (រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពប្រឺតាញ) ៥៧២ ៥៧២
  ក្វាម (សហរដ្ឋអាមេរិក) ៥៤៩ ៥៤៤
១៧៩   អង់ដូរ៉ា ៤៦៨ ៤៦៨ រដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប
  ប្រជុំកោះម៉ារីយ៉ានខាងជើង (សហរដ្ឋអាមេរិក) ៤៦៤ ៤៦៤
១៨០   ប៉ាឡូ ៤៥៩ ៤៥៩
១៨១   សេសែល ៤៥២ ៤៥៥ ប្រទេសតូចបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
  គូរ៉ាសាវ (ហុល្លង់) ៤៤៤ ៤៤៤ [សម្គាល់ ២៧]
១៨២   អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា ៤៤២ ៤៤២.៦
១៨៣   បាបាដ ៤៣០ ៤៣១
១៨៤   សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន ៣៨៩ ៣៨៩
  ហានម៉ាយិន (ន័រវែស) ៣៧៧ ៣៧៧
  ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក (សហរដ្ឋអាមេរិក) ៣៤៧ ៣៤៦ ១,៥៦៤ ៨១.៨៨
១៨៥   ក្រឺណាត ៣៤៤ ៣៤៤
១៨៦   ម៉ាល់តា ៣១៦ ៣១៦ ជារដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប។ សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដ៏តូចបំផុត។
  សង់ហេឡេណា អាសិនស្យុង និងទ្រីស្តានដាគុនញ៉ា (សហរាជាណាចក្រ) ៣០៨ ៣០៨
១៨៧   ម៉ាល់ឌីវ ៣០០ ២៩៨ ប្រទេសតូចបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ី
  បូនែរ (ហុល្លង់) ២៩៤ ២៩៤ [សម្គាល់ ២៧]
  កោះកៃម៉ង់ (សហរាជាណាចក្រ) ២៦៤ ២៦៤
១៨៨   សាំងគីត និងណឺវីស ២៦១ ២៦១ ប្រទេសតូចបំផុតនៅទ្វីបអាមេរិក និងនៅអឌ្ឍគោលខាងលិច
  នីវវេ (នូវែលហ្សេឡង់) ២៦០ ២៦០
  អាក្រូទីរីនិងដេកេលី (សហរាជាណាចក្រ) ២៥៣.៨ មិនបានកំណត់ មិនបានកំណត់ មិនបានកំណត់
  សង់ព្យែរ និង​មីគីឡុង (បារាំង) ២៤២ ២៤២
  កោះឃុក (នូវែលហ្សេឡង់) ២៣៦ ២៣៦
  កោះសាម័រអាមេរិក (សហរដ្ឋអាមេរិក) ១៩៩ ១៩៩
១៨៩   ម៉ាសាល់ ១៨១ ១៨១ ១១,៦៧៣ ៩៨.៤៧
  អារូបា (ហុល្លង់) ១៨០ ១៨០ [សម្គាល់ ២៧]
១៩០   លិកតិនស្តាញ ១៦០ ១៦០ ជារដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប
  ប្រជុំកោះវើជីនអង់គ្លេស (សហរាជាណាចក្រ) ១៥១ ១៥១
  កោះគ្រិស្តម៉ាស (អូស្ត្រាលី) ១៣៥ ១៣៥
  ជែស៊ី (រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពប្រឺតាញ) ១១៦ ១១៦
  ម៉ង់សេរ៉ាត (សហរាជាណាចក្រ) ១០២ ១០២
  អង់ក្វេឡា (សហរាជាណាចក្រ) ៩១ ៩១
  គែនស៊ី (រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពប្រឺតាញ) ៧៨ ៧៨
១៩១   សានម៉ារីណូ ៦១ ៦១ ជារដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប
  ដែនដីអង់គ្លេសនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌា (សហរាជាណាចក្រ) ៦០ ៦០ ៥៤,៣៤០ ៩៩.៨៩
  សាំងម៉ាតាំង (បារាំង) ៥៤ ៥៤.៤ គ្មានទិន្នន័យ គ្មានទិន្នន័យ [សម្គាល់ ១៣]
  ប៊ែរមូដ (សហរាជាណាចក្រ) ៥៤ ៥៤
  កោះប៊ូវិត (ន័រវែស) ៤៩ ៤៩ [សម្គាល់ ១៣]
  ស៊ីនម៉ារតិន (ហុល្លង់) ៣៤ ៣៤ [សម្គាល់ ២៧]
  ម៉ាកាវ (ចិន) ៣១.៣ ២៨.២
១៩២   ទូវ៉ាលូ ២៦ ២៦
១៩៣   ណូរូ ២១ ២១ ប្រទេសកោះតូចបំផុតនៅលើពិភពលោក។
  កោះកូកូស (អូស្ត្រាលី) ១៤ ១៤ [សម្គាល់ ៣៨]
  សាបា (ហុល្លង់) ១៣ មិនបានកំណត់ មិនបានកំណត់ មិនបានកំណត់ [សម្គាល់ ២៧]
  តូកូឡៅ (នូវែលហ្សេឡង់) ១២ ១២
  ជីប្រាល់តា (សហរាជាណាចក្រ) ៦.៥
  កោះសមុទ្រផ្កាថ្ម (អូស្ត្រាលី) < ៣
(< ១.២)
< ៣
(< ១.២)
១៩៤   ម៉ូណាកូ ២.០២ ២.០២ ជារដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប។ រដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានផ្ទៃក្រឡាតូចបំផុត។
១៩៥   បុរីវ៉ាទីកង់ ០.៤៩ ០.៤៩ ជារដ្ឋមីក្រូនៅអឺរ៉ុប។ ប្រទេសតូចបំផុតនៅលើពិភពលោក។

មើលផងដែរ

កែប្រែ

កំណត់សម្គាល់

កែប្រែ
 1. សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសហភាពកំពូលប្រទេសដ៏ពិសេសមួយ។ វាបានគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីសរុប ៤,៤៧៩,៩៦៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[១] ហើយនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៧ ប្រសិនបើវាត្រូវបានរាប់បញ្ចូល (៣.០% នៃផ្ទៃដីសរុបនៅលើពិភពលោក)។
 2. ប្រទេសខាងក្រោមបានអះអាងថាខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដីផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អង់តាកទិក៖ អាហ្សង់ទីន (៩៦៩,០០០ គម), អូស្ត្រាលី (៥,៨៩៦,៥០០ គម), ឈីលី (១,២៥០,០០០ គម), បារាំង (៤៣២,០០០ គម), នូវែលសេឡង់ (៤៥០,០០០ គម), ន័រវែស (២,៥០០,០០០ គម) និងសហរាជាណាចក្រ (១,៣៩៥,០០០ គម), ទឹកដីទាមទារខ្លះត្រូវបានជាន់គ្នាជាមួយទឹកដីផ្សេងទៀត។ ផ្ទាំងមួយផ្នែកនៃតំបន់នេះ (ស្មើនឹង ២,១០០,០០០ គម) គឺមិនមានការអះអាងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាឡើយ។ តំបន់នេះជាធម្មតាមិនមែនមនុស្សរស់នៅទេលើកលែងតែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។
 3. បើគិតជាផ្ទៃដី កាណាដាគឺមានទំហំតូចជាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
 4. ដកទឹកដីអង់តាកទិកដែលខ្លួនប្រកាសទាមទារ (៩៦៩,០០០គម), កោះម៉ាល់វីណាស ១២,១៧៣គម) និងកោះចចខាងត្បូងនិងសាំងវិចខាងត្បូង (៣,៩០៣គម).
 5. ផ្ទៃទឹកខាងក្នុងត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាផ្លូវការថាស្មើ ០[៩] ទោះបីជាមានវត្តមានបឹងតាមរដូវនិងអាងស្តុកទឹកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយ។
 6. ដែនដីប្រមាណ ១,៧៥៥,៦៣៦ គម (៨១%) គឺគ្របដណ្តប់ទៅដោយទឹកកក; តំបន់គ្មានទឹកកកគឺមានទំហំស្មើនឹង ៤១០,៤៥០ គម[១០]
 7. ៧,០ ៧,១ ភាគរយនៃផ្ទៃទឹករបស់ប្រទេសស៊ូដង់មុនពេលការផ្តាច់ខ្លួនរបស់រដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺស្មើនឹង ៥.១៨ ។
 8. ទិន្នន័យគឺដក់ស្រង់ចេញនៅឆ្នាំ២០១៧ និងពីក្នុងសៀវភៅពិតពិភពលោកសេអ៊ីអា។[១][១៣] សៀវភៅភូមិសាស្ត្រ អសប បានកំណត់តែទំហំផ្ទៃដីប៉ុណ្ណោះទេដោយស្មើនឹង ១,៦២៨,៧៥០ គម
 9. លើកលែងតែតំបន់ត្រីកោណអ៊ីលឡេមី (១៤,០០០ គម).
 10. លើកលែងតែតំបន់ទាមរទារគីនេអ៊ីសេកេបា (១៦០,០០០ គម)
 11. ជាកំហុស ស្ថិតិនិងប្រភពអន្តរជាតិដែលចុះផ្សាយបានរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យនៃតំបន់ជម្លោះកាស្មៀរ (ក្រោមរដ្ឋបាលប៉ាគីស្ថាន) រួមមាន៖ អាសាដកាស្មៀរ (១៣,២៩៧ គម) និងជិលជីត-ប៉ាល់ទីស្តង់ (៧២,៩៧១ គម)។[១៤] មិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រភពខ្លះថែមទាំងរាប់បញ្ចូលតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលឥណ្ឌាផងដែរមាន ចាំមូនិងកាស្មៀរ (៤២,២៤១ គម) និងឡាដក្តិ (៥៩,១៤៦ គម) ហើយទឹកដីទាំងអស់នេះរួមគ្នាមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ ៩៨៤,០១០ គម និងក្រឡាផ្ទៃសរុប ១,១០៩,២៣០ គម
 12. លើកលែងតែតំបន់ទាមទារនៅអង់តាកទិក
 13. ១៣,០ ១៣,១ ១៣,២ ១៣,៣ ១៣,៤ តួលេខដែលបង្ហាញសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺបានដក់ស្រង់ចេញមកពីសេអ៊ីអា (CIA)។[១]
 14. ប្រភពបានប្រាប់ថាទឹកដីបារាំងដីគោកគឺស្មើនឹង ៥៥១,៥០០ ហើយបានរាយតំបន់ក្រៅស្រុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលរួមគ្នាមានទំហំសរុប ៨៩,១៧៩ គម ។ ទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីទីនេះគឺជាការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងបារាំងដីគោកនិងទឹកដីក្រៅស្រុករបស់សាធារណេរដ្ឋមួយនេះ។ សេអ៊ីអា (CIA) បានរាយការណ៍ថាទំហំទឹកដីសរុបគឺស្មើនឹង ៦៤៣,៨០១ គម[១] ប្រភពមួយទៀតពីប្រទេសបារាំងគឺ Institut national de la statistique et des études économiques បានឱ្យតួលេខស្មើ ៦៣២,៧៥៩ គម[១៦]
 15. តួលេខទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម[១៧]
 16. តួលេខទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ[១៨]
 17. តួលេខដែលបានបង្ហាញនេះគឺបានដក់ស្រង់ចេញពីទិន្នន័យឆ្នាំ២០០៧ និងសៀវភៅពិភពលោករបស់សេអ៊ីអា។[១][១៣] តួលេខរបស់ អសប គឺ ៤៣៥,២២៤ គម ដោយដកខេត្តស្វយ័តអ៊ីរ៉ាកឃឺឌីស្ថានចំនួនបីចេញ។
 18. តួលេខនេះគឺដក់ស្រង់ចេញពី 2020 (Reiwa 2) Geospatial Information Authority of Japan[១៩][២០]
 19. រាប់បញ្ចូលទាំងកោះ អ័រឡង់ (១,៥៥២ គម).
 20. ប្រភពមួយចំនួនអាចនឹងរាប់ឬមិនរាប់បញ្ចូលកោះកាឡាប៉ាហ្កូស (៧,៨៨០ គម)។ ទិន្នន័យឆ្នាំ២០០៧[១៣] បានរាប់បញ្ចូលកោះកាឡាប៉ាហ្កូសហើយតួលេខក្រឡាផ្ទៃសរុបនៃប្រទេសនេះបានកើនទៅដល់ ២៨៣,៥៦៧ គម[១]
 21. តួលេខផ្ទៃក្រឡាសរុបនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនិងប្រជាសាស្ត្របួគីណាហ្វាសូ។[២១] ចំណែកឯតួលេខនៃផ្ទៃទឹកត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម[២២]
 22. រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់តួលេខស្មើ ២៦៦,៨៣៨ គម[២៣] សៀវភៅពិភពលោកសេអ៊ីអាបានប៉ាន់ប្រមាណទំហំផ្ទៃក្រឡានិងផ្ទែដីដោយឃើញមាន ២៦៧,៧១០ គម។ តួលេខទាំងអស់មិនបានរាប់បញ្ចូលកោះនីយូអេ កោះខូក និងតូកូឡាវនោះទេ និងបូករួមទាំងតំបន់ទាមទារនៅអង់តាកទិកដែរ។
 23. មិនរាប់បញ្ចូលទឹកដីអនិស្សរភាពចំនួនបី (សរុប ៧៦៨ គម) ឬទឹកដីក្រៅស្រុកចំនួន ១៤ (១,៧៤២,៨៥៧ គម)។
 24. ទឹកដីសូម៉ាលីឡង់ទាំងមូលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសសូម៉ាលី
 25. ផ្ទៃក្រឡាបើយោងទៅតាមការិយាល័យស្ថិតិបង់ក្លាដេស៖ ១៤៧,៥៧០ គម[២៤]
 26. តួលេខនេះបានរាប់បញ្ចូលតំបន់កូសូវ៉ូនិងមេតូហ៊ីចា ដែលសព្វថ្ងៃបានប្រកាសឯករាជ្យចេញពីស៊ែប៊ីជាសាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូ (១០,៨៨៧ គម)។ ផ្ទៃក្រឡាស៊ែប៊ីដែលមិនរាប់បញ្ចូលកូសូវ៉ូគឺស្មើនឹង ៧៧,៤៧៤ គម[១]
 27. ២៧,០ ២៧,១ ២៧,២ ២៧,៣ ២៧,៤ ២៧,៥ ទិន្នន័យសម្រាប់ហុល្លង់គឺត្រូវបានដក់ស្រង់ចេញពីការិយាល័យស្ថិតិកណ្តាល។[២៦] ប្រភពមួយនេះដែរបានរាយការណ៍ថាផ្ទៃក្រឡាប្រទេសហុល្លង់នៅអឺរ៉ុបគឺស្មើនឹង ៤១,៥២៨ គម និងបានរាយតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចំនួនបីដាច់ពីប្រទេសហុល្លង់ដោយតំបន់ទាំងនោះមានផ្ទៃក្រឡា ៣២២ គម។ បើបូកទឹកដីទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នានុះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដែលបានចុះនៅក្នុងតារាងនេះ។[២៧]
 28. ប្រភពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានទិន្នន័យសម្រាប់សាធារណរដ្ឋចិនឬតៃវ៉ាន់នោះទេ។ តួលេខដែលបានបង្ហាញគឺត្រូវដក់ស្រង់ចេញពីទិន្នន័យស្ថិតិឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃសាធារណរដ្ឋចិន។ សេអ៊ីអាបានឱ្យតួលេខស្មើ ៣៥,៩៨០ គម។ ផ្ទៃដីស្របច្បាប់សរុបនៃសាធារណរដ្ឋចិនគឺមានទំហំស្មើនឹង ១១,៤២០,០០០ គម ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកោះតៃវ៉ាន់សព្វថ្ងៃ ប្រទេសម៉ុងកូល និងចិនដីគោក[២៨]
 29. តួលេខដែលបានបង្ហាញនេះគឺរាប់បញ្ចូលតំបន់ជម្លោះត្រង់នីស្ទ្រី (៤,១៦៣ គម)។
 30. តួលេខនេះត្រូវបានដក់ស្រង់ចេញពីសេអ៊ីអា។[១] តួលេខរបស់ អសប/ការិយាល័យស្ថិតិកណ្តាលអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញទំហំផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង ២២,០៧២ គម ដោយរាប់បញ្ចូលកំពូលហ្កូឡាន (១,២០០ គម) និងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើត (៧០ គម)។
 31. ទឹកដីកូសូវ៉ូត្រូវបានទាមទារដោយប្រទសស៊ែប៊ីនិងការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិមានកំណត់។
 32. រាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ស៊ីបខាងជើង (៣,៣៥៥ គម) និងតំបន់មួយចំនួនទៀត (៦០០ គម)។[១]
 33. ទឹកដីអាប់កាស៊ីត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសចចជីនិងការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិមានកំណត់។
 34. ទឹកដីត្រង់នីស្ទ្រីគឺត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសម៉ុលដាវីនិងការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិមានកំណត់។
 35. អូសេទីខាងត្បូងត្រូវបានប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកនៃប្រទេសចចជី
 36. សាធារណរដ្ឋស៊ីបខាងជើងនៃតួកគឺជារដ្ឋប្រកាសឯករាជ្យខ្លួនឯងដោយមានការទទួលស្គាល់តែពីប្រទេសតួកគីប៉ុណ្ណោះ។
 37. សៀវភៅពិភពលោកសេអ៊ីអា[១] និងស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់តួលេខស្មើ ២,២៣៥ គម បានរាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ម៉ាយុត (៣៧៤ គម) ដែលត្រូវជាទឹកដីក្រៅស្រុករបស់បារាំង។
 38. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named 2007data

ឯកសារយោង

កែប្រែ
 1. ១,០០ ១,០១ ១,០២ ១,០៣ ១,០៤ ១,០៥ ១,០៦ ១,០៧ ១,០៨ ១,០៩ ១,១០ Field Listing – Area Archived 2020-10-22 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The World Factbook, ទីភ្ញាក់ងារស៊ើបការណ៍កណ្តាល. ដក់ស្រង់នៅថ្ងៃ25 កញ្ញា 2021.
 2. Central Intelligence Agency. "Definitions and notes: Location". The World Factbook. Government of the United States. Archived from the original on 2019-01-08. Retrieved 25 កញ្ញា 2021. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 3. Source, unless otherwise specified: (2012). "Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density". http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2012.htm Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated Note.
 4. Canada, Government of Canada, Statistics. "Land and freshwater area, by province and territory". www.statcan.gc.ca. Retrieved 24 កញ្ញា 2021.
 5. Branch, Government of Canada, Fisheries and Oceans Canada, Communications. "Oceans". www.dfo-mpo.gc.ca. Retrieved 25 កញ្ញា 2021.
 6. ៦,០ ៦,១ ៦,២ "United States". Encyclopædia Britannica. Retrieved 25 កញ្ញា 2021.
 7. "IBGE :: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". ww2.ibge.gov.br. Archived from the original on 2018-06-28. Retrieved 2021-09-26. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 8. Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (ASRK). 2005. Main Demographic Indicators. Available at Stat.gov.kz
 9. (ជាភាសាបារាំង) ការប៉ាន់ប្រមាណធនធានព្រៃឈើសកលឆ្នាំ២០១៥៖ របាយការណ៍ប្រទេសអាល់ហ្សេរី (Report). FAO. p. 12. http://www.fao.org/3/a-az147f.pdf។ បានយកមក 26 កញ្ញា 2021. 
 10. "Surface area (sq. km)". អង្គការសហប្រជាជាតិ: សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក. Retrieved 25 កញ្ញា 2021.
 11. "Indonesia". The World Factbook. CIA. Retrieved 26 កញ្ញា 2021.
 12. "Africa :: Sudan". CIA Factbook. Retrieved 26 កញ្ញា 2021.
 13. ១៣,០ ១៣,១ ១៣,២ "Total surface area as of 19 January 2007". United Nations Statistics Division. Archived from the original on 19 តុលា 2018. Retrieved 25 កញ្ញា 2021.
 14. "GeoHive – Pakistan population statistics". Archived from the original on 6 មេសា 2013. Retrieved 2021-09-26. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 15. "SOUTH SUDAN" (PDF). CIA World Factbook. Archived from the original (PDF) on 2020-11-17. Retrieved 26 កញ្ញា 2021. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 16. Subdivisions, surface area and population of the French Republic, National Institute for Statistics and Economic Studies, ដក់ស្រង់នៅថ្ងៃ 26 កញ្ញា 2021។
 17. Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Botswana (Report). FAO. p. 14. http://www.fao.org/3/a-az171e.pdf។ បានយកមក 26 កញ្ញា 2021. 
 18. IAEA’s support to animal health services in Yemen: Background (Report). IAEA. បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ 2021-04-15. https://web.archive.org/web/20210415035133/http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/stories/2009-iaea-yemen.html។ បានយកមក 26 កញ្ញា 2021. 
 19. . 国土地理院. 25 ធ្នូ 2020 https://web.archive.org/web/20210101044323/https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm. Archived from the original on 1 មករា 2021. Retrieved 27 កញ្ញា 2021. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help); Unknown parameter |(ភាសាជប៉ុន) title= ignored (help)
 20. "Island Countries Of The World". WorldAtlas.com. Archived from the original on 7 ធ្នូ 2017. Retrieved 27 កញ្ញា 2021.
 21. (ភាសាបារាំង) Annuaire statistique 2013 (Report). INSD. December 2014. p. 413. បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ 2015-02-27. https://web.archive.org/web/20150227150615/http://www.insd.bf/n/contenu/pub_periodiques/annuaires_stat/Annuaires_stat_nationaux_BF/Annuaire_stat_2013.pdf។ បានយកមក 27 កញ្ញា 2021. 
 22. (ភាសាបារាំង) Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Burkina Faso (Report). FAO. p. 28. http://www.fao.org/3/a-az176f.pdf។ បានយកមក 27 កញ្ញា 2021. 
 23. The New Zealand Land Cover Database Archived 2011-03-14 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., New Zealand Ministry for the Environment. Updated 1 July 2009.
 24. "Bangladesh Bureau of Statistics". Bangladesh Bureau of Statistics. Archived from the original on 4 កញ្ញា 2011. Retrieved 25 កញ្ញា 2021. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 25. "Government unveils new political map including Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura inside Nepal borders". kathmandupost.com. Retrieved 28 កញ្ញា 2021.
 26. Central Bureau of Statistics (2009), "(ភាសាហុល្លង់) Land – en tuinbouwcijfers, 2009", Land- en Tuinbouwcijfers (Government of the Netherlands, Department of Publication and Information): 14, ល.ត.ម.អ. 1386-9566, https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2009/36/2009-j29-pub.pdf, បានយកមក 29 កញ្ញា 2021 
 27. Central Bureau of Statistics (2009), Statistical Yearbook of the Netherlands Antilles, 2009, Willemstad: Government of the Netherlands, Department of Publication and Information, p. 4 
 28. "1.1 Number of Villages, Neighborhoods, Households and Resident Population". Ministry of the Interior – Republic of China (Taiwan). Archived from the original (PDF) on 2016-01-19. Retrieved 29 កញ្ញា 2021. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 29. "(អង់គ្លេស) Survey and Mapping Office – Circulars and Publications".