សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ

សង្រ្គាមលោកលើកទីមួយគឺដែលចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន ដែលនេះជាហេតុផលដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមលោក។ សង្គ្រាមលោកលើកទី១ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ១៩១៤ និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ គេក៏អាចហៅមួយទៀបានថាសង្គ្រាមលោកលើកទី១។ វាគឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ធំមុនពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី២បានចាប់ផ្តើម។ ប្រទេសចំនួន ១៣៥ បានចែកបក្សពួកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយនិងមនុស្សច្រើនជាង១៥លាននាក់បានស្លាប់មៅក្នុងសង្គ្រាមនេះ។ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាចំបាំងរវាងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នីក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។ ការប្រយុទ្ធពិតបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមជួរមុខបានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា។ ផ្នែកខាងមុខបច្ចឹមប្រទេសគឺជាកន្លែងប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់នៅចន្លោះប្រទេសអាល្លឺម៉ងនិងកន្លែងកើតឡើងនៃសម្ព័នមិត្ត។ ពួកគេថែមទាំងបានដក់កងកម្លាំងនៅក្នងប្រទេសទៅដាក់ជាបញ្ហាក្នុងតំបន់នេះ ផ្នែកសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះជាលាន្នដ្ឋានក្នុងការច្បាំងគ្នា។ ផ្នែកខាងបូពា៏ប្រទេសបានចាប់ផ្តើមច្បាំងគ្នានៅត្រងចំនុចកណ្តាលនិងអ៊ឺរ៉ុបខាងកើតនិងជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ។ចម្បាំងបានបញ្ចប់ផ្នែកបូពា៏ប្រទេសគឺមិនមានលាន្នដ្ឋានប្រយុទ្ធដូចបច្ចឹមប្រទេសទេ ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកលើខ្សែបន្ទាត់នៃការរៀបជាស្រេចនៃទាហានដើម្បីប្រយុទ្ធនិងបច្ចាមិត្ត។ ចំបាំងជួរមុខគឺមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងច្រើនដែលរួមបញ្ចូលចំបាំងជួរមុខនៅមជ្ឈឹមបូពា៏និងប្រទេសអ៊ីតាលី ការប្រយុទ្ធក៏បានថែមទាំកើតឡើងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅឯសមុទ្រ។សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ដោយការចុះសន្ធិសញ្ញាពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើន ផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតគឺជាសន្ធិសញ្ញានៃវើសៀល។ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាសង្គ្រាមដំបូងដែលជាកន្លែងរបស់រថពាសដែកនិងយន្តហោះចំបាំង និងនាវាមុជទឹកឫក៏កប៉ាលមុជទឹក ដែលប្រើជាអាវុទ្ធសាមញ្ញ។

WWImontage.jpg