បញ្ជីរាយនាម នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​កម្ពុជា​ គឺជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏ត្រូវជាប្រធានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ។ ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា នាយករដ្ឋមន្រ្តីគឺត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (១ អាណត្តិ) ដោយមិនកំណត់អាណត្តិនោះទេ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៥ មក ប្រទេសកម្ពុជាគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ៣៦ អង្គ/រូប ហើយក្នុងចំណោមនោះមាន ៤ រូបជានាយករដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី (បណ្តោះអាសន្ន)។[១]

យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នាយករដ្ឋមន្រ្តីគឺតម្រូវឱ្យធ្វើជាសមាជិកនៃរដ្ឋសភាជាតិ។ ទ្រង់/លោក/នាងត្រូវតែជ្រើសតាំងដោយសភាភាគច្រើនសិន បន្ទាប់មកទើបមានការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យ និងត្រូវតែធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅឯព្រះបរមរាជវាំង នៅចំពោះព្រះភក្រ្តព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ គណៈមហានិកាយ និងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ។

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺសម្តេចធិបតីហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលសម្តេចបានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ មក។

រាយព្រះនាម/នាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៥​–សព្វថ្ងៃ កែប្រែ

លេខរៀង ឈ្មោះ
(ថ្ងៃកំណើត និង មរណភាព)
(តំណែង)
រូប/ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ចូលកាន់តំណែង បញ្ចប់តំណែង គណបក្ស ប្រមុខរដ្ឋ
សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង (មុនឯករាជ្យ)
សម្តេចព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២ - ២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៨ មីនា ១៩៤៥ ១២ សីហា ១៩៤៥
(១៤៨ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ  
ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩៤១–១៩៥៥)
សឺង ង៉ុកថាញ់
(១៩០៨–១៩៧៧)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៤ សីហា ១៩៤៥ ១៦ តុលា ១៩៤៥
(៦៣ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
ព្រះអង្គម្ចាស់/សម្តេចក្រុមព្រះ
ស៊ីសុវត្ថិ មុនី្នរ៉េត
(១៩០៩–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៧ តុលា ១៩៤៥ ១៥ ធ្នូ ១៩៤៦
(១ ឆ្នាំ, ៥៩ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
ព្រះអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស
(១៩១៣–១៩៤៧)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៥ ធ្នូ ១៩៤៦ ១៧ កក្កដា ១៩៤៧
(២១៤ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ព្រះអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ វឌ្ឍឆាយាវង្ស
(១៨៩១–១៩៧២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៥ កក្កដា ១៩៤៧ ២០ កុម្ភៈ ១៩៤៨
(២១០ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ឈាន វ៉ម
(១៩១៦–២០០០)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២០ កុម្ភៈ ១៩៤៨ ១៤ សីហា ១៩៤៨
(១៧៦ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៥ សីហា ១៩៤៨ ២១ មករា ១៩៤៩
(១៥៩ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
យ៉ែម សំបូរ
(១៩១៣–១៩៨៩)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១២ កុម្ភៈ ១៩៤៩ ២០ កញ្ញា ១៩៤៩
(២២០ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
អៀវ កើស
(១៩០៥–១៩៥០)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២០ កញ្ញា ១៩៤៩ ២៩ កញ្ញា ១៩៤៩
(៩ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(៨) ១០ យ៉ែម សំបូរ
(១៩១៣–១៩៨៩)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ២៩ កញ្ញា ១៩៤៩ ២៨ មេសា ១៩៥០
(២១១ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(១) ១១ សម្តេចព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ២៨ មេសា ១៩៥០ ៣០ ឧសភា ១៩៥០
(៣២ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
១០ ១២ ព្រះអង្គម្ចាស់/សម្តេចក្រុមហ្លួង
ស៊ីសុវត្ថិ មុនីពង្ស
(១៩១២–១៩៥៦)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ៣០ ឧសភា ១៩៥០ ៣ មីនា ១៩៥១
(២៧៧ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
១១ ១៣ អ៊ុំ ឈាងស៊ុន
(១៩០០–១៩៦៣)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ៣ មីនា ១៩៥១ ១២ តុលា ១៩៥១
(២២៣ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
១២ ១៤ ហ៊ុយ កន្ធុល
(១៩០៩–១៩៩១)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៣ តុលា ១៩៥១ ១៦ មិថុនា ១៩៥២
(២៤៧ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(១) ១៥ សម្តេចព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៣)
  ១៦ មិថុនា ១៩៥២ ២៤ មករា ១៩៥៣
(២២២ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
(៧) ១៦ សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ២៤ មករា ១៩៥៣ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣
(២៨៩ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣–១៩៧០)
(៧) សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៣)
  ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ២២ វិច្ឆិកា ១៩៥៣
(១៣ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ  
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ
១៩៥៣–១៩៥៥)
១៣ ចាន់ ណាក់
(១៨៩២–១៩៥៤)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៣ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ៧ មេសា ១៩៥៤
(១៣៥ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
(១) សម្តេចព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៤)
  ៧ មេសា ១៩៥៤ ១៨ មេសា ១៩៥៤
(១១ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ
(៧) សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៤)
  ១៨ មេសា ១៩៥៤ ២៦ មករា ១៩៥៥
(២៨៣ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
១៤ ឡេង ង៉ែត
(១៩០០–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៦ មករា ១៩៥៥ ៣ តុលា ១៩៥៥
(២៥០ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
 
ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះ
នរោត្តម សុរាម្រិត
(១៩៥៥–១៩៦០)
(១) សម្តេចព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៥)
  ៣ តុលា ១៩៥៥ ០៥ មករា ១៩៥៦
(៩៤ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១១) អ៊ុំ ឈាងស៊ុន
(១៩០០–១៩៦៣)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ០៥ មករា ១៩៥៦ ២៩ កុម្ភៈ ១៩៥៦
(៥៥ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១) សម្តេចព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៦)
  ១ មីនា ១៩៥៦ ២៤ មីនា ១៩៥៦
(២៣ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
១៥ ឃឹម ទិត
(១៨៩៦–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ០៣ មេសា ១៩៥៦ ២៩ កក្កដា ១៩៥៦
(១១៧ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១) ១០ សម្តេចព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៧)
  ១៥ កញ្ញា ១៩៥៦ ១៥ តុលា ១៩៥៦
(៣០ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
១៦ ១១ សាន យន់
(១៩០៥–១៩៧៤)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៥ តុលា ១៩៥៦ ៩ មេសា ១៩៥៧
(១៦៦ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១) ១២ សម្តេចព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៨)
  ៩ មេសា ១៩៥៧ ៧ កក្កដា ១៩៥៧
(៨៩ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
១៧ ១៣ ស៊ឹម វ៉ា
(១៩០៦–១៩៨៩)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៦ កក្កដា ១៩៥៧ ១១ មករា ១៩៥៨
(១៦៩ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
១៨ ១៤ ឯក យីអ៊ុន
(១៩១០–២០១៣)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១១ មករា ១៩៥៨ ១៧ មករា ១៩៥៨
(៦ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(៧) ១៥ សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៥)
  ១៧ មករា ១៩៥៨ ២៤ មេសា ១៩៥៨
(៩៧ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១៧) ១៦ ស៊ឹម វ៉ា
(១៩០៦–១៩៨៩)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ២៤ April ១៩៥៨ ១០ កក្កដា ១៩៥៨
(៧៧ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(១) ១៧ សម្តេចព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៩)
  ១០ កក្កដា ១៩៥៨ ១៩ មេសា ១៩៦០
(១ ឆ្នាំ, ២៨៤ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
១៨ ផូ ព្រឿង
(១៩០៣–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៩ មេសា ១៩៦០ ២៨ មករា ១៩៦១
(២៨៤ ថ្ងៃ)
ឯករាជ្យ សម្តេចក្រុមព្រះ ស៊ីសុវត្ថិ មុន្នីរ៉េត
 

 
ជួប ហ៊ែល
(១៩៦០)
(៧) ១៩ សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៦)
  ២៨ មករា ១៩៦១ ១៧ វិច្ឆិកា ១៩៦១
(២៩៣ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម  
សម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩៦០–១៩៧០)
(១) ២០ សម្តេច​ព្រះឧបយុវរាជ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២–២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី១០)
  ១៧ វិច្ឆិកា ១៩៦១ ១៣ កុម្ភៈ ១៩៦២
(៨៨ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
សម្តេចចក្រី
ញ៉ឹក ជូឡុង
(១៩០៨–១៩៩៦)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្ដីទី
  ១៣ កុម្ភៈ ១៩៦២ ៦ សីហា ១៩៦២
(១៧៤ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
២០ ២១ ចៅសែន កុសលឈុំ
(១៩០៥–២០០៩)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្ដីទី
  ៦ សីហា ១៩៦២ ៦ តុលា ១៩៦២
(៦១ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
២១ ២២ ព្រះអង្គម្ចាស់
នរោត្តម កន្តុល
(១៩២០–១៩៧៦)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ៦ តុលា ១៩៦២ ២៥ តុលា ១៩៦៦
(៤ ឆ្នាំ, ១៩ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
២២ ២៣ ឯកឧត្តម​សេនាប្រមុខ
លន់ នល់
(១៩១៣–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៥ តុលា ១៩៦៦ ១ ឧសភា ១៩៦៧
(១៨៨ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
២៣ ២៤ សម្តេចបរវសេដ្ឋា
សឺន សាន
(១៩១១–២០០០)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១ ឧសភា ១៩៦៧ ៣១ មករា ១៩៦៨
(២៧៥ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(៧) ២៥ សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៧)
  ៣១ មករា ១៩៦៨ ១៤ សីហា ១៩៦៩
(១ ឆ្នាំ, ១៩៥ ថ្ងៃ)
សង្គមរាស្រ្តនិយម
(២២) ២៦ ឯកឧត្តម​សេនាប្រមុខ
លន់ នល់
(១៩១៣–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ១៤ សីហា ១៩៦៩ ៩ តុលា ១៩៧០ សង្គមរាស្រ្តនិយម / ខភម (កជគ)
 ចេង ហេង
(១៩៧០–១៩៧២)
សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០–១៩៧៥)
(២២) លោកសេនាប្រមុខ
លន់ នល់
(១៩១៣–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៣)
  ៩ តុលា ១៩៧០ ១១ មីនា ១៩៧១ យោធា  ចេង ហេង
(១៩៧០–១៩៧២)
២៤ ព្រះអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ សិរីមតៈ
(១៩១៤–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១១ មីនា ១៩៧១ ១៨ មីនា ១៩៧២
(១ ឆ្នាំ, ៧ ថ្ងៃ)
កជខ (ទជខ)
(២) សឺង ង៉ុកថាញ់
(១៩០៨–១៩៧៧)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ១៨ មីនា ១៩៧២ ១៥ តុលា ១៩៧២
(២១១ ថ្ងៃ)
ខ្មែរសេរី  
លោកប្រធានាធិបតី
លន់ នល់
(១៩៧២–១៩៧៥)
២៥ ហង្ស ធុនហាក់
(១៩២៤–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៥ តុលា ១៩៧២ ៦ ឧសភា ១៩៧៣
(២០៣ ថ្ងៃ)
សង្គមសាធារណរដ្ឋ
២៦ អ៊ិន តាំ
(១៩១៦–២០០៦)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ៦ ឧសភា ១៩៧៣ ៩ ធ្នូ ១៩៧៣
(២១៧ ថ្ងៃ)
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
២៧ ឡុង បូរ៉េត
(១៩៣៣–១៩៧៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ២៦ ធ្នូ ១៩៧៣ ១៧ មេសា ១៩៧៥
(១ ឆ្នាំ, ១២៩ ថ្ងៃ)
សង្គមសាធារណរដ្ឋ ឧត្តមសេនីយ៍
សូកាំ ខូយ
ឧត្តមសេនីយ៍
សាក់ ស៊ុតសាខន
(១៩៧៥)
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥–១៩៧៩)
(៧) សម្តេច
ប៉ែន នុត
(១៩០៦–១៩៨៥)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៨)
  ១៧ មេសា ១៩៧៥ ៤ មេសា ១៩៧៦
(៣៥៣ ថ្ងៃ)
រណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជា  
សម្តេចព្រះ
នរោត្ដម សីហនុ
(១៩៧៥–១៩៧៦)
២៨ ខៀវ សំផន
(១៩៣១–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបណ្តោះអាសន្ន
  ៤ មេសា ១៩៧៦ ១៤ មេសា ១៩៧៦
(១០ ថ្ងៃ)
បក្សកុម្មុយនីស្ត  
ខៀវ សំផន
(១៩៧៦–១៩៧៩)
២៩ ប៉ុល ពត
(១៩២៥–១៩៩៨)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
  ១៤ មេសា ១៩៧៦ ២៧ កញ្ញា ១៩៧៦
(១៦៦ ថ្ងៃ)
បក្សកុម្មុយនីស្ត
៣០ នួន ជា
(១៩២៦–២០១៩)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី
  ២៧ កញ្ញា ១៩៧៦ ២៥ តុលា ១៩៧៦
(២៨ ថ្ងៃ)
បក្សកុម្មុយនីស្ត
(២៩) ប៉ុល ពត
(១៩២៥–១៩៩៨)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ២៥ តុលា ១៩៧៦ ៧ មករា ១៩៧៩
(២ ឆ្នាំ, ៧៤ ថ្ងៃ)
បក្សកុម្មុយនីស្ត
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (១៩៨១–១៩៨៩)
ឯកឧត្តម
ហេង សំរិន (បច្ចុប្បន្ន​ សម្តេចចក្រី)​
(១៩៣៤–បច្ចុប្បន្ន)
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តន៍ប្រជាជន
(ដូច្នេះជានាយករដ្ឋមន្រ្តី"ស្របច្បាប់")
  ៧ មករា ១៩៧៩ ២៧ មិថុនា ១៩៨១
(២ ឆ្នាំ, ១៧២ ថ្ងៃ)
បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា  
ឯកឧត្តម
ហេង សំរិន (ក្រោយមក​ សម្តេចពោធិសាល)​
(១៩៧៩–១៩៩២)
៣១ ប៉ែន សុវណ្ណ
(១៩៣៩–២០១៦)
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
  ២៧ មិថុនា ១៩៨១ ៥ ធ្នូ ១៩៨១
(១៦១ ថ្ងៃ)
បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា
៣២ ចាន់ ស៊ី
(១៩៣២–១៩៨៤)
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
  ៥ ធ្នូ ១៩៨១ ២៦ ធ្នូ ១៩៨៤
(២ ឆ្នាំ, ៣២១ ថ្ងៃ)
បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា
៣៣ ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
  ១៤ មករា ១៩៨៥ ១ ឧសភា ១៩៨៩
(៤ ឆ្នាំ, ១០៨ ថ្ងៃ)
បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋកម្ពុជា (១៩៨៩–១៩៩៣)
(៣៣) ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី២)
  ១ ឧសភា ១៩៨៩ ២ កក្កដា ១៩៩៣
(៤ ឆ្នាំ, ៦៣ ថ្ងៃ)
បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា
 
សម្តេច
ជា ស៊ីម
(១៩៩២–១៩៩៣)
ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥២–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្មើភាព
(អាណត្តិទី៣)
២ កក្កដា ១៩៩៣ ២១ កញ្ញា ១៩៩៣
(៨១ ថ្ងៃ)
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា  
សម្តេចព្រះ
នរោត្តម សីហនុ
(១៩៩៣–២០០៤)
៣៤ សម្តេចក្រុមព្រះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ
(១៩៤៤–២០២១)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្មើភាព
  ២ កក្កដា ១៩៩៣ ២១ កញ្ញា ១៩៩៣
(៨១ ថ្ងៃ)
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
សម្តេចក្រុមព្រះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ
(១៩៤៤–២០២១)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមួយ
(អាណត្តិទី២)
២១ កញ្ញា ១៩៩៣ ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣
(៣ ថ្ងៃ)
(៣៣) ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីពីរ
(អាណត្តិទី៤)
  ២១ កញ្ញា ១៩៩៣ ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣
(៣ ថ្ងៃ)
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ (១៩៩៣–បច្ចុប្បន្ន)
(៣៤) ២៧ សម្តេចក្រុមព្រះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ
(១៩៤៤–២០២១)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីទីមួយ
(អាណត្តិទី៣)
  ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ ៦ កក្កដា ១៩៩៧
(៣ ឆ្នាំ, ២៨៦ ថ្ងៃ)
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច  
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ
នរោត្តម សីហនុ
(១៩៩៣–២០០៤)
(៣៣) ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីទីពីរ
(អាណត្តិទី៥)
  ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ ៦ កក្កដា ១៩៩៧
(៣ ឆ្នាំ, ២៨៦ ថ្ងៃ)
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា
៣៥ ២៨ អ៊ឹង ហួត
(១៩៤៧–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីទីមួយ
  ៦ កក្កដា ១៩៩៧ ៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨
(១ ឆ្នាំ, ១៤៧ ថ្ងៃ)
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
(៣៣) ឯកឧត្តម
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្រ្តីទីពីរ
(អាណត្តិទី៦)
  ៦ កក្កដា ១៩៩៧ ៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨
(១ ឆ្នាំ, ១៤៧ ថ្ងៃ)
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា
២៩ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន
(១៩៥១–បច្ចុប្បន្ន)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(អាណត្តិទី៧)
៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ ២២ សីហា ២០២៣
(២៤ ឆ្នាំ, ២៦៥ ថ្ងៃ)
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា
 
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី
(២០០៤–បច្ចុប្បន្ន)
៣៦ ៣០ សម្ដេចមហាបវរធិបតី
ហ៊ុន ម៉ាណែត
(១៩៧៧–បច្ចុប្បន្ន)
  ២២ សីហា ២០២៣ កំពុងកាន់អំណាច គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា

មើលផងដែរ កែប្រែ

កំណត់សម្គាល់ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. "PM office 'first held power with Pol Pot". The Phnom Penh Post. 23 August 2014. Retrieved 23 August 2014.