ទេវស្ថានទេវាល័យឋានទេវតា ( ហិណ្ឌី: मन्दिर , អង់គ្លេស: Hindu temple , ថៃ: โบสถ์พราหมณ์ ) គឺ វត្ត ឬ ព្រះវិហារ ក្នុងព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ.។[១]

វត្តព្រះស្រីមហាអុម៉ាទេវី ឬ វត្តតខែកសីលម
ទេវស្ថាន សិល្បៈឥណ្ឌាខាងជើង
ទេវស្ថាន សិល្បៈឥណ្ឌាខាងត្បូង
ទេវស្ថាន សិល្បៈនេប៉ាល់


កំណត់

កែប្រែ
  1. "mandir". Collins English Dictionary (13th រ.រ.). HarperCollins. 2018. ល.ស.ប.អ. 0-008-28437-7. 


មើលផងដែរ

កែប្រែ