យ៉ាបយុម

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី យ៉ាបយ៉ុម)

យ៉ាបយុម ( អង់គ្លេស: Yab-Yumថៃ: ยับ-ยุมចិន: 歡喜佛 ) នៃភាសាទីបេអត្ថន័យ គឺ ឪពុកនិងម្តាយ។. , វាជានិមិត្តរូបនៃបុរសនិងស្ត្រីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវិជ្រយាននិកាយត័នត្រៈ ៕៚ .។[១][២]

យ៉ាបយុម
ព្រះពុទ្ធរូប(ព្រះពុទ្ធបដិមា) ព្រះ​អមិតាភពុទ្ធ-ព្រះនាងផេនទរាទេវី(ទេពភរិយា)ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវិជ្រយាននិកាយត័នត្រៈ សិល្បៈទីបេ.


កំណត់

កែប្រែ
  1. Simmer-Brown, J. (2002). Dakini's Warm Breath: The Feminine Principle in Tibetan Buddhism. Shambhala. p. 159. ល.ស.ប.អ. 978-0-8348-2842-1. https://books.google.com/books?id=FZqiAgAAQBAJ&pg=PA159។ បានយកមក 18 January 2020. 
  2. Keown, Damien. (2003). A Dictionary of Buddhism, p. 338. Oxford University Press. ISBN 0-19-860560-9.


មើលផងដែរ

កែប្រែ