ព្រះមទុរៃវីរ័ន

ព្រះមទុរៃវីរ័ន (អង់គ្លេស: Lord Madurai Veeran , ថៃ: พระกัตตวรายัน , ទមិឡ: மதுரை வீரன்) ) គឺ វីរៈបុរសអ្នកតា​ នៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទក្នុង​នៅឥណ្ឌាខាងត្បូង(ទមិឡណាឌូ)។. ព្រះអង្គ គឺ វីរៈបុរសអ្នកតា​រក្សាក្រុងមទុរៃ ​នៅឥណ្ឌាខាងត្បូង(ទមិឡណាឌូ)។.

ព្រះមទុរៃវីរ័ន
SRI MADURAI VEERAN TEMPLE, SALEM - panoramio.jpg
ទេវរូបព្រះមទុរៃវីរ័ននិងពីរ​ព្រះមហេសី សិល្បៈឥណ្ឌា.


កំណត់កែប្រែ


មើលផងដែរកែប្រែ