ព្រះកាលទេព

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះបាទអង្គឌួង)

ព្រះកាល ព្រះមហាកាលាព្រះកាលជ័យស្រី ( អង់គ្លេស: ​ Mahakala , ថៃ: พระกาล , พระกาฬชัยศรี ទមិឡ: மகாகாலன் ) គឺ ទេវតានៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ និកាយត័នត្រៈនិង ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវជរយាន។. ព្រះអង្គ គឺ ទេវតាទេពភេទបុរសរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោក.៕ ជាភាសាសំស្រ្កឹត ដែលមានន័យថាពេលវេលា។[១].

ព្រះកាល ព្រះកាលាព្រះកាលជ័យស្រី
ទេវរូប ព្រះកាលជ័យស្រី សិល្បៈថៃ រានទេវតារក្សាក្រុងបាងកក ថៃ.
សាសនា ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រះវេទ
និកាយត័នត្រៈ
ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវជរយាន
សាស្ត្រាវុធក្នុងដៃ
ព្រះខ័ន
ទេពជាយារបស់ ព្រះម៉ែកាលី
យាន្តជំនិះ សត្វទីទុយ
ទេវរូបព្រះកាលា សិល្បៈឥណ្ឌូនេស៊ី.


ទេវរូបព្រះកាលរាជវង្សឈីង.


កំណត់ កែប្រែ

  1. The A to Z of Hinduism par B.M. Sullivan publié par Vision Books, page 124, ISBN 8170945216


មើលផងដែរ កែប្រែ