ព្រះកុវេរៈ ( , អង់គ្លេស: ​ Kubera , ថៃ: ท้าวกุเวรទមិឡ: குபேரன் ) គឺ ទេវតានៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ ព្រះអង្គ គឺ ព្រះបាទវេស្សវ័ណនៃព្រះពុទ្ធសាសនា។. និង ព្រះពោធិសត្វច័មភលក្នុងនិកាយត័នត្រៈនិងនិកាយវជរយាន. ៕ ព្រះអង្គ គឺ ទេពនិករការពារទិសខាងជើងហើយ​គឺ​ជាស្ដេចចក្រពត្តិយក្ស.៕ ព្រះអង្គទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានព្រះមហេសី គឺ៖ ព្រះនាងចារវី[១]

ព្រះកុវេរៈ
ទេវរូបព្រះកុវេរៈ សិល្បៈឥណ្ឌា .
ទេវរូបព្រះកុវេរៈ
ទេវរូបព្រះកុវេរៈ សិល្បៈថៃ
ទេវរូបព្រះកុវេរៈ សិល្បៈឥណ្ឌូនេស៊ី.កំណត់ កែប្រែ


មើលផងដែរ កែប្រែ