បញ្ជីប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន

អត្ថបទនេះគឺស្តីអំពីបញ្ជីនៃប្រទេស និងទឹកដីអនិស្សរភាពទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកដោយផ្អែកទៅលើចំនួនប្រជាជនសរុប។ បញ្ជីនេះមានរាប់បញ្ចូលរដ្ឋអធិបតេយ្យ ដែនដីអនិស្សរភាព និងក្នុងករណីខ្លះ ក៏រាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសជាសមាជិកដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យផងដែរ ដោយអង្គភាពនីមួយៗនៅក្នុងបញ្ជីគឺផ្អែកលើស្តង់ដារអាយអេសអូ ISO ៣១៦៦-១។ ឧទាហរណ៍ សហរាជាណាចក្រត្រូវបានចាត់ទុកជាអង្គភាពតែមួយ ខណៈដែលបណ្តាប្រទេសសមាជិកនៃព្រះរាជាណាចក្រហុល្លង់ត្រូវបានចាត់ទុកជាអង្គភាពខុសដាច់ពីគ្នា។ បញ្ជីខាងក្រោមក៏រួមបញ្ចូលទិន្នន័យភាគរយរបស់ចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនពិភពលោកផងដែរ ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ៧.៩៥ ពាន់លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ផែនទីនៃប្រទេស និងដែនដីផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដោយផ្អែកលើចំនួនប្រជាជននៃឆ្នាំ២០១៩។ (ពណ៌កាន់តែដិតមានន័យថាប្រជាជនកាន់តែច្រើន)

វិធីសាស្ត្រ កែប្រែ

តួលេខដែលបានស្រង់យកមកប្រើនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះត្រូវបានផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាន ឬការព្យាករណ៍ថ្មីៗដោយអាជ្ញាធរជំរឿននៃប្រជាជាតិនីមួយៗ។

នៅពេលទិន្នន័យជាតិបច្ចុប្បន្នមានកង្វះ ឬគ្មាន តួលេខគឺផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាន ឬការព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ[១]

ដោយសារតួលេខដែលបានចងក្រងមិនត្រូវបានប្រមូលក្នុងពេលតែមួយនៅគ្រប់ប្រទេស ឬក្នុងកម្រិតទៀងទាត់ដូចគ្នា ដូច្នេះទិន្នន័យលេខប្រៀបធៀបអាចបង្កឱ្យមានការសន្និដ្ឋានខុសឆ្គង។ ជាងនេះទៅទៀត តួលេខបន្ថែមពីប្រទេសទាំងអស់ ប្រហែលជាមិនស្មើនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកទេ។

អង្គភាពមួយចំនួនដូចជា សហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេព្រោះវាមិនមែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យ ហើយសម្រាប់ដែនដីឯករាជ្យដែលមិនមានប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍វិញ ដូចជាដែនដីទាមទារដោយប្រទេសផ្សេងៗមកលើមហាទឹកកកអង់តាកទិកក៏មិនរាប់បញ្ចូលដែរ។

រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងដែនដីអនិស្សរភាពតាមចំនួនប្រជាជន កែប្រែ

សម្គាល់៖ រដ្ឋសមាជិកចំនួន ១៩៣ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បូករួមទាំងរដ្ឋសង្កេតការណ៍ចំនួនពីរគឺមានលេខរៀងសម្គាល់។ ដែនដីអនិស្សរភាព និងប្រទេសជាសមាជិកនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមិនមានលេខរៀងសម្គាល់ទេ។ ក្រៅពីនេះ រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលការទទួលស្គាល់នៅមានកម្រិតក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដែរ ហើយក៏មិនមានលេខរៀងសម្គាល់ដូចដែនដីអនិស្សរភាពដែរ។

ល.រ. ប្រទេស / ដែនដីអនិស្សរភាព តំបន់ ចំនួនប្រជាជន ភាគរយនៃពិភពលោក កាលបរិច្ឆេទ ប្រភព (ផ្លូវការ ឬពីអង្គការសហប្រជាជាតិ) សម្គាល់
ពិភពលោក ៧,៩៥៤,១៦៥,០០០ ១០០% ២០២២ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  ចិន អាស៊ី ១,៤១២,៦០០,០០០ ១៧.៨% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២] ចំនួនទិន្នន័យនេះរាប់បញ្ចូលតែចិនដីគោកទេ ដោយមិនរាប់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង និងម៉ាកាវឡើយ។
  ឥណ្ឌា អាស៊ី ១,៤១០,១៣០,៣០០ ១៧.៧% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៣] តួលេខនេះបាររួមបញ្ចូលប្រជាជននៅតំបន់ចាមូ កាស្មៀ និងឡាដាក់
  សហរដ្ឋអាមេរិក អាមេរិក ៣៣២,៧១២,៩៣៣ ៤.១៨% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៤] តួលេខនេះបានរាប់បញ្ចូលរដ្ឋទាំង ៥០ និងមណ្ឌលកូឡុំប៊ី ប៉ុន្តែមិនបានរាប់បញ្ចូលដែនដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។
  ឥណ្ឌូណេស៊ី អាស៊ី[lower-alpha ១] ២៧២,២៤៨,៥០០ ៣.៤២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥]
  ប៉ាគីស្ថាន អាស៊ី ២២៥,១៩៩,៩៣៧ ២.៨៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១] តួលេខប្រជាជននេះមិនបានរាប់បញ្ចូលតំបន់ជម្លោះអាសាដកាស្មៀ និងជីលជីត-បាល់ទីស្ថានឡើយ។
  ប្រេស៊ីល អាមេរិក ២១៤,៧០៨,៣៤៣ ២.៧០% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៦]
  នីហ្សេរីយ៉ា អាហ្វ្រិក ២១១,៤០០,៧០៨ ២.៦៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  បង់ក្លាដែស អាស៊ី ១៧២,៨២២,០៨៦ ២.១៧% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៧]
  រុស្ស៊ី អឺរ៉ុប[lower-alpha ២] ១៤៥,៤៧៨,០៩៧ ១.៨៣% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩] តួលេខនេះបានរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាជននៅឧបទ្វីបគ្រីមៀ។ រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន និងរដ្ឋភាគច្រើននៅលើពិភពលោកបានចាត់ទុកតំបន់គ្រីមៀជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែន។
១០   ម៉ិកស៊ិក អាមេរិក ១២៦,០១៤,០២៤ ១.៦១% 0២០២០-០៣-១៥១៥ ខែមីនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០]
១១   ជប៉ុន អាស៊ី ១២៥,៥០២,០០០ ១.៥៨% 0២០២១-១០-០១១ ខែតុលា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១]
១២   អេត្យូពី អាហ្វ្រិក ១១៧,៨៧៦,០០០ ១.៤៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៣   ហ្វីលីពីន អាស៊ី ១១១,៩៦៤,៧០៤ ១.៤១% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[១២]
១៤   អេហ្ស៊ីប អាហ្វ្រិក[lower-alpha ១] ១០៣,៣៦០,៦៤២ ១.៣០% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[១៣]
១៥   វៀតណាម អាស៊ី ៩៨,៥០៥,៤០០ ១.២៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤]
១៦   សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ អាហ្វ្រិក ៩២,៣៧៨,០០០ ១.១៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៧   អ៊ីរ៉ង់ អាស៊ី ៨៥,៤៨៩,០៧០ ១.០៧% នាឡិកាប្រជាជានជាតិ[១៥]
១៨   តួកគី អាស៊ី[lower-alpha ១] ៨៤,៦៨០,២៧៣ ១.០៦% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦]
១៩   អាល្លឺម៉ង់ អឺរ៉ុប ៨៣,២២២,៤៤២ ១.០៥% 0២០២១-០៩-៣០៣០ ខែកញ្ញា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៧]
២០   បារាំង អឺរ៉ុប ៦៧,៨៤១,០០០ ០.៨៥៣% 0២០២២-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១៨] រួមបញ្ចូលតំបន់ចំនួន ១៨ នៃប្រទេសបារាំង (រួមមាន៖ ដែនដី និងតំបន់ក្រៅប្រទេសចំនួន ៥)។ មិនបានរាប់បញ្ចូលដែនដីសហករណ៍ក្រៅប្រទេសមានដូចជា៖ ប៉ូលីណេស៊ីបារាំង សាំងបារថេឡេមី សាំងម៉ាតាំង សង់ព្យែរ និង​មីគីឡុង វ៉ាលីស និងហ្វូទូណា និងនូវែលកាឡេដូនី
២១   សហរាជាណាចក្រ អឺរ៉ុប ៦៧,០៨១,០០០ ០.៨៤៣% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩] មិនរាប់បញ្ចូលដែនដីអនិស្សរភាពចំនួន ៣ និងដែនដីក្រៅប្រទេសចំនួន ១៤។
២២   ថៃ អាស៊ី ៦៦,៧៩៥,១១៧ ០.៨៤០% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[២០]
២៣   អាហ្វ្រិកខាងត្បូង អាហ្វ្រិក ៦០,១៤២,៩៧៨ ០.៧៥៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២១]
២៤   តង់សានី អាហ្វ្រិក ៥៩,៤៤១,៩៨៨ ០.៧៤៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២២] រាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ហ្សង់ហ្ស៊ីបា
២៥   អ៊ីតាលី អឺរ៉ុប ៥៨,៩២៩,៣៦០ ០.៧៤១% 0២០២២-០២-២៨២៨ ខែកុម្ភៈ ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[២៣]
២៦   មីយ៉ាន់ម៉ា អាស៊ី ៥៥,២៩៤,៩៧៩ ០.៦៩៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២៤]
២៧   កូរ៉េខាងត្បូង អាស៊ី ៥១,៧៤៥,០០០ ០.៦៥១% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២៥]
២៨   កូឡុំប៊ី អាមេរិក ៥១,០៤៩,៤៩៨ ០.៦៤២% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[២៦]
២៩   កេនយ៉ា អាហ្វ្រិក ៤៧,៥៦៤,២៩៦ ០.៥៩៨% 0២០១៩-០៨-៣១៣១ ខែសីហា ២០១៩ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០១៩[២៧]
៣០   អាហ្សង់ទីន អាមេរិក ៤៧,៣២៧,៤០៧ ០.៥៩៥% 0២០២២-០៥-១៨១៨ ខែឧសភា ២០២២ លទ្ធផលជំរឿនបឋមឆ្នាំ២០២២[២៨]
៣១   អេស្ប៉ាញ អឺរ៉ុប ៤៧,៣២៦,៦៨៧ ០.៥៩៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្តាលឆ្នាំ[២៩]
៣២   អាល់ហ្សេរី អាហ្វ្រិក ៤៥,៤០០០,០០០ ០.៥៧១% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៣០]
៣៣   ស៊ូដង់ អាហ្វ្រិក ៤៤,៤៨២,៦៩៥ ០.៥៥៩% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៣១]
៣៤   អ៊ូកង់ដា អាហ្វ្រិក ៤២,៨៨៥,៩០០ ០.៥៣៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៣២]
៣៥   អ៊ីរ៉ាក់ អាស៊ី ៤១,១៩០,៧០០ ០.៥១៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៣៣]
៣៦   អ៊ុយក្រែន អឺរ៉ុប ៤១,១៣០,៤៣២ ០.៥១៧% 0២០២២-០២-០១១ ខែកុម្ភៈ ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[៣៤] មិនរាប់បញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀព្រោះវាជាទឹកដីកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ី។
៣៧   កាណាដា អាមេរិក ៣៨,៧០៨,៧៩៣ ០.៤៨៧% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៣៥]
៣៨   ប៉ូឡូញ អឺរ៉ុប ៣៨,០៣៩,០០០ ០.៤៧៨% 0២០២២-០៣-០១១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[៣៦]
៣៩   ម៉ារ៉ុក អាហ្វ្រិក ៣៦,៦២១,៣៩៣ ០.៤៦០% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជជាតិ[៣៧] ដោយមិនរាប់បញ្ចូលតំបន់ជម្លោះនៃសាហារ៉ាខាងលិចឡើយ (សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី)។
៤០   អ៊ូសបេគីស្ថាន អាស៊ី ៣៥,៥៧៨,០០៥ ០.៤៤៧% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជជាតិ[៣៨]
៤១   អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត អាស៊ី ៣៥,០១៣,៤១៤ ០.៤៤០% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៣៩]
៤២   ប៉េរូ អាមេរិក ៣៣,០៣៥,៣០៥ ០.៤១៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤០]
៤៣   អាហ្វហ្កានីស្ថាន អាស៊ី ៣២,៨៩០,១៧១ ០.៤១៣% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤១]
៤៤   ម៉ាឡេស៊ី អាស៊ី ៣២,៧១៩,៤០០ ០.៤១១% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៤២]
៤៥   អង់កូឡា អាហ្វ្រិក ៣២,០៩៧,៦៧១ ០.៤០៣% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤៣]
៤៦   ម៉ូសំប៊ិក អាហ្វ្រិក ៣០,៨៣២,២៤៤ ០.៣៨៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤៤]
៤៧   កាណា អាហ្វ្រិក ៣០,៨៣២,០១៩ ០.៣៨៨% 0២០២១-០៦-២៧២៧ ខែមិថុនា ២០២១ លទ្ធផលជំនឿនឆ្នាំ២០២១[៤៥]
៤៨   យេម៉ែន អាស៊ី ៣០,៤៩១,០០០ ០.៣៨៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
៤៩   នេប៉ាល់ អាស៊ី ២៩,១៩២,៤៨០ ០.៣៦៧% 0២០២១-១១-១១១១ ខែវិច្ឆិកា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២១[៤៦]
៥០   វេណេស៊ុយអេឡា អាមេរិក ២៨,៧០៥,០០០ ០.៣៦១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
៥១   កូតឌីវ័រ អាហ្វ្រិក ២៧,០៨៧,៧៣២ ០.៣៤១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤៧]
៥២   ម៉ាដាហ្កាស្កា អាហ្វ្រិក ២៦,៩២៣,៣៥៣ ០.៣៣៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៤៨]
៥៣   អូស្ត្រាលី អូសេអានី ២៦,០០៩,៧៩៩ ០.៣២៧% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៤៩] ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកោះគ្រិស្តម៉ាក កោះកូកូស និងកោះន័ងហ្វុក
៥៤   កូរ៉េខាងជើង អាស៊ី ២៥,៦៦០,០០០ ០.៣២៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥០]
៥៥   កាមេរូន អាហ្វ្រិក ២៤,៣៤៨,២៥១ ០.៣០៦% 0២០១៩-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥១]
៥៦   នីហ្សេ អាហ្វ្រិក ២៤,១១២,៧៥៣ ០.៣០៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥២]
  តៃវ៉ាន់ អាស៊ី ២៣,៣៧៥,៣១៤ ០.២៩៤% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៣] ទិន្នន័យតៃវ៉ាននេះបានរាប់បញ្ចូលទាំងកោះតូចៗដូចជា៖ ប៉េងហ៊ូ គីនមិន និងម៉ាត់ស៊ូ ...។
៥៧   ស្រីលង្កា អាស៊ី ២២,១៥៦,០០០ ០.២៧៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៤]
៥៨   បួគីណាហ្វាសូ អាហ្វ្រិក ២១,៥១០,១៨១ ០.២៧០% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៥]
៥៩   ម៉ាលី អាហ្វ្រិក ២០,៨៥៦,០០០ ០.២៦២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
៦០   ឈីលី អាមេរិក ១៩,៦៧៨,៣៦៣ ០.២៤៧% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៦]
៦១   កាហ្សាក់ស្ថាន អាស៊ី[lower-alpha ១] ១៩,២៣៨,៦៨៨ ០.២៤២% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៥៧]
៦២   រ៉ូម៉ានី អឺរ៉ុប ១៩,១៨៦,២០១ ០.២៤១% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៨]
៦៣   ម៉ាឡាវី អាហ្វ្រិក ១៨,៨៩៨,៤៤១ ០.២៣៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៥៩]
៦៤   សំប៊ី អាហ្វ្រិក ១៨,៤០០,៥៥៦ ០.២៣១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦០]
៦៥   ស៊ីរី អាស៊ី ១៨,២៧៦,០០០ ០.២៣០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
៦៦   អេក្វាទ័រ អាមេរិក ១៧,៩៩៤,៨២០ ០.២២៦% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៦១]
៦៧   ហុល្លង់ អឺរ៉ុប ១៧,៧២៩,៦៣១ ០.២២៣% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៦២] មិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសសមាជិកនៃព្រះរាជាណាចក្រហុល្លង់នៅឯសមុទ្រការ៉ាអ៊ីប (អារូបា គូរ៉ាសាវ និងស៊ីនម៉ារតិន)។
៦៨   សេនេកាល់ អាហ្វ្រិក ១៧,២២៣,៤៩៧ ០.២១៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៣]
៦៩   ក្វាតេម៉ាឡា អាមេរិក ១៧,១០៩,៧៤៦ ០.២១៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៤]
៧០   ឆាដ អាហ្វ្រិក ១៦,៨១៨,៣៩១ ០.២១១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៥]
៧១   សូម៉ាលី អាហ្វ្រិក ១៦,៣៦០,០០០ ០.២០៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១] រាប់ទាំងសូម៉ាលីឡង់
៧២   ស៊ីមបាវេ អាហ្វ្រិក ១៥,៧៩០,៧១៦ ០.១៩៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៦]
៧៣   កម្ពុជា អាស៊ី ១៥,៥៥២,២១១ ០.១៩៥% 0២០១៩-០៣-០៣៣ ខែមីនា ២០១៩ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០១៩[៦៧]
៧៤   ស៊ូដង់ខាងត្បូង អាហ្វ្រិក ១៣,២៤៩,៩២៤ ០.១៦៧% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៨]
៧៥   រ្វ៉ាន់ដា អាហ្វ្រិក ១២,៩៥៥,៧៦៨ ០.១៦៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៦៩]
៧៦   គីនេ អាហ្វ្រិក ១២,៩០៧,៣៩៥ ០.១៦២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧០]
៧៧   ប៊ូរុនឌី អាហ្វ្រិក ១២,៥៧៤,៥៧១ ០.១៥៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧១]
៧៨   បេណាំង អាហ្វ្រិក ១២,៥០៦,៣៤៧ ០.១៥៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧២]
៧៩   បូលីវី អាមេរិក ១១,៧៩៧,២៥៧ ០.១៤៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧៣]
៨០   ទុយនីស៊ី អាហ្វ្រិក ១១,៧៤៦,៦៩៥ ០.១៤៨% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[៧៤]
៨១   ហៃទី អាមេរិក ១១,៧៤៣,០១៧ ០.១៤៨% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧៥]
៨២   បែលហ្ស៊ិក អឺរ៉ុប ១១,៦២៩,២១៣ ០.១៤៦% 0២០២២-០៣-០១១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧៦]
៨៣   ហ្សកដានី អាស៊ី ១១,២២៧,១៤៨ ០.១៤១% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៧៧]
៨៤   គុយបា អាមេរិក ១១,១៨១,៥៩៥ ០.១៤១% 0២០២០-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧៨]
៨៥   ក្រិក អឺរ៉ុប ១០,៦៧៨,៦៣២ ០.១៣៤% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៧៩]
៨៦   សាធារណរដ្ឋដូមីនិក អាមេរិក ១០,៥៣៥,៥៣៥ ០.១៣២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៨០]
៨៧   ឆែក អឺរ៉ុប ១០,៥១៦,៧០៧ ០.១៣២% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានឆ្នាំ២០២២[៨១]
៨៨   ស៊ុយអែត អឺរ៉ុប ១០,៤៦៨,៤៨២ ០.១៣២% 0២០២២-០៣-៣១៣១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[៨២]
៨៩   ព័រទុយកាល់ អឺរ៉ុប ១០,៣៤៧,៨៩២ ០.១៣០% 0២០២១-០៣-២២២២ ខែមីនា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនបឋមឆ្នាំ២០២១[៨៣]
៩០   អាស៊ែបៃសង់ អាស៊ី[lower-alpha ១] ១០,១៦៤,៤៦៤ ០.១២៨% 0២០២២-០៣-០១១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[៨៤]
៩១   ហុងគ្រី អឺរ៉ុប ៩,៦៨៩,០០០ ០.១២២% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៨៥]
៩២   ហុងឌូរ៉ាស អាមេរិក ៩,៥៤៦,១៧៨ ០.១២០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៨៦]
៩៣   អ៊ីស្រាអែល អាស៊ី ៩,៥២៨,៨៦០ ០.១២០% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[៨៧] តួលេខនេះបានរួមបញ្ចូលយេរូសាឡឹមខាងកើត និងកំពូលហ្កូឡាន។ ហើយព្រមទាំងរាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ C នៃវ៉េសប៊ែង
៩៤   តាជីគីស្ថាន អាស៊ី ៩,៥០៦,០០០ ០.១១៩% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៨៨]
៩៥   បេឡារុស អឺរ៉ុប ៩,៣៤៩,៦៤៥ ០.១១៨% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៨៩]
៩៦   អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម អាស៊ី ៩,២៨២,៤១០ ០.១១៧% 0២០២០-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩០]
៩៧   ប៉ាពួនូវែលគីនេ អូសេអានី ៩,១២២,៩៩៤ ០.១១៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
៩៨   អូទ្រីស អឺរ៉ុប ៩,០២៧,៩៩៩ ០.១១៣% 0២០២២-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[៩២]
៩៩   ស្វីស អឺរ៉ុប ៨,៧៣៦,៥០០ ០.១១០% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[៩៣]
១០០   សៀរ៉ាលេអូន អាហ្វ្រិក ៨,២៩៧,៨៨២ ០.១០៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩៤]
១០១   តូគោ អាហ្វ្រិក ៧,៨៨៦,០០០ ០.០៩៩១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩៥]
  ហុងកុង (ចិន) អាស៊ី ៧,៤០៣,១០០ ០.០៩៣០% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[៩៦]
១០២   ប៉ារ៉ាគ្វេ អាមេរិក ៧,៣៥៣,០៣៨ ០.០៩២៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩៧]
១០៣   ឡាវ អាស៊ី ៧,៣៣៧,៧៨៣ ០.០៩២២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩៨]
១០៤   លីប៊ី អាហ្វ្រិក ៦,៩៥៩,០០០ ០.០៨៧៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១០៥   ស៊ែប៊ី អឺរ៉ុប ៦,៨៧១,៥៤៧ ០.០៨៦៤% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩៩] មិនរាប់កូសូវ៉ូ
១០៦   អែលសាល់វ៉ាឌ័រ អាមេរិក ៦,៨២៥,៩៣៥ ០.០៨៥៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០០]
១០៧   លីបង់ អាស៊ី ៦,៧៦៩,០០០ ០.០៨៥១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១០៨   កៀគីស្ថាន អាស៊ី ៦,៧០០,០០០ ០.០៨៤២% 0២០២១-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១០១]
១០៩   នីការ៉ាក្វា អាមេរិក ៦,៥៩៥,៦៧៤ ០.០៨២៩% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០២]
១១០   ប៊ុលការី អឺរ៉ុប ៦,៥២០,៣១៤ ០.០៨២០% 0២០២១-០៩-០៧៧ ខែកញ្ញា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០៣]
១១១   តួកមេនីស្ថាន អាស៊ី ៦,១១៨,០០០ ០.០៧៦៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១១២   ដាណឺម៉ាក អឺរ៉ុប ៥,៨៨៣,៥៦២ ០.០៧៣៩% 0២០២២-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១០៤] មិនរាប់បញ្ចូលប្រជុំកោះហ្វេរ៉ូ និងគ្រីនឡិន
១១៣   សាធារណរដ្ឋកុងគោ អាហ្វ្រិក ៥,៦៥៧,០០០ ០.០៧១១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១១៤   សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល អាហ្វ្រិក ៥,៦៣៣,៤១២ ០.០៧០៨% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០៥]
១១៥   ហ្វាំងឡង់ អឺរ៉ុប ៥,៥៥០,០៦៦ ០.០៦៩៨% 0២០២២-០២-០១១ ខែកុម្ភៈ ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១០៦] មិនរាប់បញ្ចូលកោះអូឡាន់
១១៦   សិង្ហបុរី អាស៊ី ៥,៤៥៣,៦០០ ០.០៦៨៥% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១០៧]
១១៧   ស្លូវ៉ាគី អឺរ៉ុប ៥,៤៣៤,៧១២ ០.០៦៨៣% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១០៨]
១១៨   ន័រវែស អឺរ៉ុប ៥,៤៣៥,៥៣៦ ០.០៦៨៣% 0២០២២-០៣-៣១៣១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១០៩] រាប់បញ្ចូលទាំងស្វាល់បាដ
១១៩   ប៉ាឡេស្ទីន អាស៊ី ៥,២២៧,១៩៣ ០.០៦៥៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១០]

តួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលយេរូសាឡឹមខាងកើត ឬប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់វ៉េសប៊ែងនោះទេ។

១២០   កូស្តារីកា អាមេរិក ៥,១៦៣,០៣៨ ០.០៦៤៩% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១១]
១២១   នូវែលសេឡង់ អូសេអានី ៥,១៣០,៩៤៨ ០.០៦៤៥% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[១១២] ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកោះឃុក និងនីវវេ និងដែនដីអនិស្សរភាពមួយ (តូកូឡៅ)។
១២២   អៀរឡង់ អឺរ៉ុប ៥,០១១,៥០០ ០.០៦៣០% 0២០២១-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១៣]
១២៣   គុយវ៉ែត អាស៊ី ៤,៦៧០,៧១៣ ០.០៥៨៧% 0២០២០-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១៤]
១២៤   លីបេរីយ៉ា អាហ្វ្រិក ៤,៦៦១,០១០ ០.០៥៨៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១៥]
១២៥   អូម៉ង់ អាស៊ី ៤,៥២៧,៤៤៦ ០.០៥៦៩% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១១៦]
១២៦   ប៉ាណាម៉ា អាមេរិក ៤,២៧៨,៥០០ ០.០៥៣៨% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១៧]
១២៧   ម៉ូរីតានី អាហ្វ្រិក ៤,២៧១,១៩៧ ០.០៥៣៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១១៨]
១២៨   ក្រូអាស៊ី អឺរ៉ុប ៣,៨៨៨,៥២៩ ០.០៤៨៩% 0២០២១-០៨-៣១៣១ ខែសីហា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនបឋមឆ្នាំ២០២១[១១៩]
១២៩   ចចជី អាស៊ី[lower-alpha ១] ៣,៧២៨,៥៧៣ ០.០៤៦៩% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១២០] រាប់បញ្ចូលរដ្ឋអាប់កាស៊ី (ជំរឿនឆ្នាំ២០១១៖ ២៤២,៨៦២) និងអូសេទីខាងត្បូង (ជំរឿនឆ្នាំ២០១៥៖ ៥៣,៥៥៩)។
១៣០   អេរីត្រេ អាហ្វ្រិក ៣,៦០១,០០០ ០.០៤៥៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៣១   អ៊ូរុយគ្វេ អាមេរិក ៣,៥៥៤,៩១៥ ០.០៤៤៧% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១២១]
១៣២   ម៉ុងហ្គោលី អាស៊ី ៣,៤៤១,៧១១ ០.០៤៣៣% ២០២២ នាឡិកាប្រជាជនជាតិ[១២២]
១៣៣   បូស្នី-អ៊ែរសេកូវីន អឺរ៉ុប ៣,៣២០,៩៥៤ ០.០៤១៧% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១២៣][១២៤]
  ព័រតូរីកូ (សហរដ្ឋអាមេរិក) អាមេរិក ៣,២៨៥,៨៧៤ ០.០៤១៣% 0២០២០-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១២៥]
១៣៤   អាមេនី អាស៊ី ២,៩៦៣,៩០០ ០.០៣៧៣% 0២០២១-០៣-៣១៣១ ខែមីនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១២៦]
១៣៥   អាល់បានី អឺរ៉ុប ២,៨២៩,៧៤១ ០.០៣៥៦% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១២៧]
១៣៦   កាតា អាស៊ី ២,៧៩៩,២០២ ០.០៣៥២% 0២០១៩-០៧-៣១៣១ ខែកក្កដា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១២៨]
១៣៧   លីទុយអានី អឺរ៉ុប ២,៧៩៤,៩៦១ ០.០៣៥១% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១២៩]
១៣៨   ហ្សាម៉ាអ៊ីក អាមេរិក ២,៧៣៤,០៩៣ ០.០៣៤៤% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[១៣០]
១៣៩   ម៉ុលដាវី អឺរ៉ុប ២,៥៩៧,១០០ ០.០៣២៦% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣១] ដោយមិនរាប់បញ្ចូលត្រង់នីស្ទ្រី
១៤០   ណាមីប៊ី អាហ្វ្រិក ២,៥៥០,២២៦ ០.០៣២១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣២]
១៤១   កំប៊ី អាហ្វ្រិក ២,៤៨៧,០០០ ០.០៣១៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៤២   បុតស្វាណា អាហ្វ្រិក ២,៤១០,៣៣៨ ០.០៣០៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣៣]
១៤៣   កាបុង អាហ្វ្រិក ២,២៣៣,២៧២ ០.០២៨១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣៤]
១៤៤   ឡឺសូតូ អាហ្វ្រិក ២,១៥៩,០០០ ០.០២៧១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៤៥   ស្លូវេនី អឺរ៉ុប ២,១០៨,៩៧៧ ០.០២៦៥% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២១[១៣៥]
១៤៦   ឡេតូនី អឺរ៉ុប ១,៨៧៤,៩០០ ០.០២៣៦% 0២០២១-១២-០១១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១៣៦]
១៤៧   ម៉ាសេដ្វានខាងជើង អឺរ៉ុប ១,៨៣២,៦៩៦ ០.០២៣០% 0២០២១-១១-០១១ ខែវិច្ឆិកា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២១[១៣៧]
  កូសូវ៉ូ អឺរ៉ុប ១,៧៩៨,១៨៨ ០.០២២៦% 0២០២០-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣៨] បន្ទាប់ពីបានប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីពីប្រទេសស៊ែប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ សាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជារដ្ឋឯករាជ្យដោយរដ្ឋសមាជិក អសប ចំនួន ៩៧ ខណៈដែលស៊ែប៊ីនៅតែបន្តទាមទារកូសូវ៉ូជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន។
១៤៨   គីនេ-ប៊ីសាវ អាហ្វ្រិក ១,៦៤៦,០៧៧ ០.០២០៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៣៩]
១៤៩   គីនេអេក្វាទ័រ អាហ្វ្រិក ១,៥០៥,៥៨៨ ០.០១៨៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤០]
១៥០   បារ៉ែន អាស៊ី ១,៥០១,៦៣៥ ០.០១៨៩% 0២០២០-០៣-១៧១៧ ខែមីនា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១៤១]
១៥១   ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ អាមេរិក ១,៣៦៧,៥៥៨ ០.០១៧២% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤២]
១៥២   អេស្តូនី អឺរ៉ុប ១,៣៣០,០៦៨ ០.០១៦៧% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤៣]
១៥៣   ទីម័រខាងកើត អាស៊ី ១,៣១៧,៧៨០ ០.០១៦៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤៤]
១៥៤   ម៉ូរីស អាហ្វ្រិក ១,២៦៦,៣៣៤ ០.០១៥៩% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[១៤៥]
១៥៥   អេស្វាទីនី អាហ្វ្រិក ១,១៧២,០០០ ០.០១៤៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៥៦   ជីប៊ូទី អាហ្វ្រិក ៩៧៦,១០៧ ០.០១២៣% 0២០១៩-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤៦]
១៥៧   ហ្វីជី អូសេអានី ៨៩៨,៤០២ ០.០១១៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៥៨   ស៊ីប អាស៊ី ៨៨៨,០០៥ ០.០១១២% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤៧] ដោយមិនរាប់បញ្ចូលស៊ីបខាងជើង
១៥៩   កូម័រ អាហ្វ្រិក ៧៥៨,៣១៦ ០.០០៩៥៣% 0២០១៧-១២-១៥១៥ ខែធ្នូ ២០១៧ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០១៧[១៤៨]
១៦០   ភូតាន អាស៊ី ៧៦៣,២០០ ០.០០៩៥៩% 0២០២២-០៥-៣០៣០ ខែឧសភា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៤៩]
១៦១   គុយយ៉ាន អាមេរិក ៧៤៣,៦៩៩ ០.០០៩៣៥% 0២០១៩-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥០]
១៦២   កោះសូឡូម៉ុង អូសេអានី ៧២៨,០៤១ ០.០០៩១៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  ម៉ាកាវ (ចិន) អាស៊ី ៦៨៣,២០០ ០.០០៨៥៩% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៥១]
១៦៣   លុចសំបួ អឺរ៉ុប ៦៤៥,៣៩៧ ០.០០៨១១% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥២]
១៦៤   ម៉ុងតេណេក្រូ អឺរ៉ុប ៦២១,៣០៦ ០.០០៧៨១% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[១៥៣]
  សាហារ៉ាខាងលិច អាហ្វ្រិក ៦១២,០០០ ០.០០៧៦៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១] រដ្ឋបាលនៃរដ្ឋនេះត្រូវបានបែកចេញជាពីររវាងប្រទេសម៉ារ៉ុក និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី ដោយអង្គភាពទាំងពីរតែងអះអាងទាមទារដែនតំបន់នេះជាកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន។
១៦៥   ស៊ូរីណាម អាមេរិក ៥៩៨,០០០ ០.០០៧៥២% 0២០១៩-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៤]
១៦៦   កាប់វែរ អាហ្វ្រិក ៥៦៣,១៩៨ ០.០០៧០៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៥]
១៦៧   ម៉ាល់តា អឺរ៉ុប ៥១៤,៥៦៤ ០.០០៦៤៧% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៦]
១៦៨   បេលីស អាមេរិក ៤៣០,១៩១ ០.០០៥៤១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៧]
១៦៩   ប្រ៊ុយណេ អាស៊ី ៤២៩,៩៩៩ ០.០០៥៤០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៨]
១៧០   បាហាម៉ា អាមេរិក ៣៩៣,៤៥០ ០.០០៤៩៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៥៩]
១៧១   ម៉ាល់ឌីវ អាស៊ី ៣៨៣,១៣៥ ០.០០៤៨១% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦០]
  ស៊ីបខាងជើង អាស៊ី ៣៨២,២៣០ ០.០០៤៨០% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦១] ជារដ្ឋឯករាជ្យជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែបើយោងតាមផ្លូវច្បាប់ វាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសស៊ីប
១៧២   អ៊ីស្លង់ អឺរ៉ុប ៣៧៧,២៨០ ០.០០៤៧៤% 0២០២២-០៣-៣១៣១ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៦២]
  ត្រង់នីស្ទ្រី អឺរ៉ុប ៣០៦,០០០ ០.០០៣៨៥% 0២០១៨-០១-០១១ ខែមករា ២០១៨ ការប៉ាន់ស្មានឆ្នាំ២០២១[១៦៣] ជារដ្ឋឯករាជ្យជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែបើយោងតាមផ្លូវច្បាប់ វាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសម៉ុលដាវី
១៧៣   វ៉ានូអាទូ អូសេអានី ៣០១,២៩៥ ០.០០៣៧៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៧៤   បាបាដ អាមេរិក ២៨៨,០០០ ០.០០៣៦២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  ប៉ូលីណេស៊ីបារាំង (បារាំង) អូសេអានី ២៧៩,៨៩០ ០.០០៣៥២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  នូវែលកាឡេដូនី (បារាំង) អូសេអានី ២៧៣,៦៧៤ ០.០០៣៤៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  អាប់កាស៊ី អាស៊ី ២៤៥,៤២៤ ០.០០៣០៨% 0២០២០-០១-០១១ ខែមករា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦៤] អាប់កាស៊ីគឺជាទឹកដីជម្លោះរវាងសាធារណរដ្ឋអាប់កាស៊ី និងប្រទេសចចជី។ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីពីប្រទេសចចជីនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ សាធារណរដ្ឋអាប់កាស៊ីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជារដ្ឋឯករាជ្យដោយរដ្ឋសមាជិក អសប ចំនួន ៧ ខណៈដែលចចជីនៅតែបន្តទាមទារអាប់កាស៊ីជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន។
១៧៥   សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប អាហ្វ្រិក ២១៤,៦១០ ០.០០២៧០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦៥]
១៧៦   សាម័រ អូសេអានី ១៩៩,៨៥៣ ០.០០២៥១% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៧៧   សាំងលូស៊ី អាមេរិក ១៧៨,៦៩៦ ០.០០២២៥% 0២០១៨-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០១៨ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦៦]
  ក្វាម (សហរដ្ឋអាមេរិក) អូសេអានី ១៥៣,៨៣៦ ០.០០១៩៣% 0២០២០-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១៦៧]
  គូរ៉ាសាវ (ហុល្លង់) អាមេរិក ១៥៣,៦៧១ ០.០០១៩៣% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦៨]
  អាតសាក់ អាស៊ី ១៤៨,៩០០ ០.០០១៨៧% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៦៩] ជារដ្ឋឯករាជ្យជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែបើយោងតាមផ្លូវច្បាប់ វាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់
១៧៨   គីរីបាទី អូសេអានី ១២០,៧៤០ ០.០០១៥២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៧៩   ក្រឺណាត អាមេរិក ១១៣,០០០ ០.០០១៤២% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  អារូបា (ហុល្លង់) អាមេរិក ១១១,០៥០ ០.០០១៤០% 0២០២០-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៧០]
១៨០   សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន អាមេរិក ១១០,៦៩៦ ០.០០១៣៩% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៧១]
  ជែស៊ី (សហរាជាណាចក្រ) អឺរ៉ុប ១០៧,៨០០ ០.០០១៣៥% 0២០១៩-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៧២]
១៨១   មីក្រូណេស៊ី អូសេអានី ១០៥,៧៥៤ ០.០០១៣៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៨២   តុងកា អូសេអានី ៩៩,៥៣២ ០.០០១២៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៨៣   អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា អាមេរិក ៩៩,៣៣៧ ០.០០១២៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៧៣]
១៨៤   សេសែល អាហ្វ្រិក ៩៩,២០២ ០.០០១២៥% 0២០២១-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[១៧៤]
  ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក (សហរដ្ឋអាមេរិក) អាមេរិក ៨៧,១៤៦ ០.០០១០៩% 0២០២០-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១៧៥]
  ម៉ាន់ (សហរាជាណាចក្រ) អឺរ៉ុប ៨៤,០៦៩ ០.០០១០៦% 0២០២១-០៥-៣០៣០ ខែឧសភា ២០២១ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២១[១៧៦]
១៨៥   អង់ដូរ៉ា អឺរ៉ុប ៧៩,៥៣៥ ០.០០០៩៩៩% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៧៧]
១៨៦   ដូមីនិក អាមេរិក ៧២,០០០ ០.០០០៩០៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  កោះកៃម៉ង់ (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៦៥,៧៨៦ ០.០០០៨២៧% 0២០២០-០៩-៣០៣០ ខែកញ្ញា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៧៨]
  ប៊ែរមូដ (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៦៤,០៥៥ ០.០០០៨០៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៧៩]
  គែនស៊ី (សហរាជាណាចក្រ) អឺរ៉ុប ៦៣,១២៤ ០.០០០៧៩៣% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៨០]
  គ្រីនឡិន (ដាណឺម៉ាក) អាមេរិក ៥៦,៥៦២ ០.០០០៧១១% 0២០២២-០១-០១១ ខែមករា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំត្រីមាស[១៨១]
១៨៧   ម៉ាសាល់ អូសេអានី ៥៤,៥១៦ ០.០០០៦៨៥% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៨៨   សាំងគីត និងណឺវីស អាមេរិក ៥៤,០០០ ០.០០០៦៧៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  ប្រជុំកោះហ្វេរ៉ូ (ដាណឺម៉ាក) អឺរ៉ុប ៥៣,៩៤១ ០.០០០៦៧៨% 0២០២២-០៥-០១១ ខែឧសភា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១៨២]
  អូសេទីខាងត្បូង អាស៊ី ៥៣,៥៣២ ០.០០០៦៧៣% 0២០១៥-១០-១៥១៥ ខែតុលា ២០១៥ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០១៥[១៨៣] អូសេទីខាងត្បូងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជារដ្ឋឯករាជ្យ ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋសមាជិក អសប តែប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលចចជីបន្តទាមទារអូសេទីខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន។
  សាម័រអាមេរិក (សហរដ្ឋអាមេរិក) អូសេអានី ៤៩,៧១០ ០.០០០៦២៥% 0២០២០-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១៨៤]
  ប្រជុំកោះម៉ារីយ៉ានខាងជើង (សហរដ្ឋអាមេរិក) អូសេអានី ៤៧,៣២៩ ០.០០០៥៩៥% 0២០២០-០៤-០១១ ខែមេសា ២០២០ លទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ២០២០[១៨៥]
  កោះតួកស៍និងកៃកូស (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៤៤,៥៤២ ០.០០០៥៦០% 0២០២០-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៨៦]
  ស៊ីនម៉ារតិន (ហុល្លង់) អាមេរិក ៤២,៥៧៧ ០.០០០៥៣៥% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៨៧]
១៨៩   លិចតិនស្តាញ អឺរ៉ុប ៣៩,៣១៥ ០.០០០៤៩៤% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ[១៨៨]
១៩០   ម៉ូណាកូ អឺរ៉ុប ៣៩,១៥០ ០.០០០៤៩២% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៨៩]
  ជីប្រាល់តា (សហរាជាណាចក្រ) អឺរ៉ុប ៣៤,០០០ ០.០០០៤២៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៩១   សានម៉ារីណូ អឺរ៉ុប ៣៣,៧០៥ ០.០០០៤២៣% 0២០២២-០៣-៣០៣០ ខែមីនា ២០២២ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១៩០]
  សាំងម៉ាតាំង (បារាំង) អាមេរិក ៣២,៤៨៩ ០.០០០៤០៨% 0២០១៩-០១-០១១ ខែមករា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩១]
  អូឡាន់ (ហ្វាំងឡង៉) អឺរ៉ុប ៣០,៣៤៤ ០.០០០៣៨១% 0២០២១-១២-៣១៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១០៦]
  ប្រជុំកោះវើជីនអង់គ្លេស (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៣០,០០០ ០.០០០៣៧៧% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៩២   ប៉ាឡូ អូសេអានី ១៧,៩៥៧ ០.០០០២២៦% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  ប្រជុំកោះឃុក (នូវែលសេឡង់) អូសេអានី ១៥,៣៤២ ០.០០០១៩៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  អង់ក្វេឡា (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ១៥,០០០ ០.០០០១៨៨% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
១៩៣   ណូរូ អូសេអានី ១១,៨៣២ ០.០០០១៤៩% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  វ៉ាលីស និងហ្វូធូណា (បារាំង) អូសេអានី ១១,៣៦៩ ០.០០០១៤៣% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៩៤   ទូវ៉ាលូ អូសេអានី ១០,៦៧៩ ០.០០០១៣៤% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  សាំងបារតេឡេមី (បារាំង) អាមេរិក ១០,២៨៩ ០.០០០១២៩% 0២០១៩-០១-០១១ ខែមករា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩២]
  សាំងហេឡេណា អាសិនស្យុង និងទ្រីស្តានដាគុនញ្ញ៉ា (សហរាជាណាចក្រ) អាហ្វ្រិក ៦,០០០ ០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  សាំងព្យែរ និងមីគីឡុង (បារាំង) អាមេរិក ៥,៩៧៤ ០% 0២០១៩-០១-០១១ ខែមករា ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩៣]
  ម៉ុងសេរ៉ាត់ (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៥,០០០ ០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  ប្រជុំកោះហ្វកឡិន (សហរាជាណាចក្រ) អាមេរិក ៤,០០០ ០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ដោយ អសប[១]
  កោះគ្រិស្តម៉ាក (អូស្ត្រាលី) អូសេអានី ១,៩៦៦ ០% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩៤]
  កោះន័រហ្វូក (អូស្ត្រាលី) អូសេអានី ១,៧៣៤ ០% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩៤]
  នីវវេ អូសេអានី ១,៥៤៩ ០% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
  តូកេឡូ (នូវែលហ្សេឡង់) អូសេអានី 1,501 ២.៨៣% 0២០២១-០៧-០១១ ខែកក្កដា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[៩១]
១៩៥   បុរីវ៉ាទីកង់ អឺរ៉ុប ៨២៥ ០% 0២០១៩-០២-០១១ ខែកុម្ភៈ ២០១៩ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំខែ[១៩៥]
  កោះកូកូស (អូស្ត្រាលី) អូសេអានី ៥៧៤ ០% 0២០២០-០៦-៣០៣០ ខែមិថុនា ២០២០ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩៤]
  ពីតកេន (សហរាជាណាចក្រ) អូសេអានី ៤០ ០% 0២០២១-០១-០១១ ខែមករា ២០២១ ការប៉ាន់ស្មានជាតិប្រចាំឆ្នាំ[១៩៦]

កំណត់សម្គាល់ កែប្រែ

 1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៤ ១,៥ ប្រទេសឆ្លងទ្វីប.
 2. បើគិតតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសឆ្លងទ្វីប ដោយលាតសន្ធឹងពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត រហូតដល់អាស៊ីខាងជើង។ ប៉ុន្តែ ប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រមាណបួនភាគប្រាំបានរស់នៅតំបន់ប៉ែកអឺរ៉ុប[៨] ទឹកដីរុស្ស៊ីទាំងមូលត្រូវបានគ្រោងការណ៍ភូមិសាស្ត្រសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាផ្នែកនៃទ្វីបអឺរ៉ុប។

ឯកសារយោង កែប្រែ

 1. ១,០០ ១,០១ ១,០២ ១,០៣ ១,០៤ ១,០៥ ១,០៦ ១,០៧ ១,០៨ ១,០៩ ១,១០ ១,១១ ១,១២ ១,១៣ ១,១៤ ១,១៥ ១,១៦ ១,១៧ ១,១៨ ១,១៩ ១,២០ ១,២១ ១,២២ ១,២៣ ១,២៤ ១,២៥ ១,២៦ ១,២៧ ១,២៨ ១,២៩ United Nations. "World Population Prospects 2019". population.un.org. Retrieved 1 មិថុនា 2022.
 2. "(ភាសាចិន) 人口总量保持增长,增长速度持续放缓". ការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិន. Retrieved 1 មិថុនា ២០២១. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 3. "Open Government Data Platform India". data.gov.in. Archived from the original on 19 មិថុនា 2016. Retrieved 1 មិថុនា 2022.
 4. "Population Clock". www.census.gov. Archived from the original on 17 វិច្ឆិកា 2015. Retrieved 1 មិថុនា 2022.
 5. "Mid Year Population (Thousand People)". Badan Pusat Statistik - Indonesia. Retrieved 1 មិថុនា 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 6. "IBGE | Projeção da população". www.ibge.gov.br. Archived from the original on 4 កុម្ភៈ 2020. Retrieved 2 មិថុនា ២០២២. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 7. "Bangladesh Bureau of Statistics". www.bbs.gov.bd. 4 September 2011. Archived from the original on 4 កញ្ញា 2011. Retrieved 19 មិថុនា 2017. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 8. Curtis, Glenn E. "Russia - Demographics". Washington, D.C.: Federal Research Division of the Library of Congress. Retrieved 2 មិថុនា ២០២២. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 9. "(ភាសារុស្ស៊ី) Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2022 года и в среднем за 2021 год". សេវាស្ថិតិរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី. Archived from the original (XLS) on 2022-03-24. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 10. "Censo de Población y Vivienda 2020". inegi.org.mx. Archived from the original on 26 មករា 2021. Retrieved 2 មិថុនា ២០២២. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 11. "Current Population Estimates as of October 1, 2021". www.stat.go.jp. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 12. "2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. 7 July 2021. https://www.pna.gov.ph/articles/1163852. 
 13. "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء". www.capmas.gov.eg. Archived from the original on 11 ឧសភា 2011. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 14. "REPORT ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN QUARTER IV AND 2020". gso.gov.vn. Archived from the original on 28 កក្កដា 2020. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 15. "Statistical Center of Iran Population help". www.amar.org.ir. Archived from the original on 2 កុម្ភៈ 2017. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 16. "Turkish Statistical Institute". Turkish Statistical Institute. Archived from the original on 2 កុម្ភៈ 2021. Retrieved 2 មិថុនា ២០២២. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 17. "Population by sex and citizenship". destatis.de. Archived from the original on 1 កញ្ញា 2020. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 18. "Demography - Population at the beginning of the month - France (including Mayotte since 2014)". www.insee.fr. Archived from the original on 3 April 2019. Retrieved 2 មិថុនា 2022.
 19. "Population estimates for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2020". www.ons.gov.uk. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 20. "มิเตอร์ประเทศไทย - Thailandometers". www.thailandometers.mahidol.ac.th. Archived from the original on 31 មករា 2016. Retrieved 3 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 21. "Mid-year population estimates: 2021" (PDF). www.statssa.gov.za. 19 July 2021.
 22. "National Population Projections" (PDF). National Bureau of Statistics. February 2018. Archived (PDF) from the original on 12 មិថុនា 2018.
 23. "ISTAT - Demography, Statistics, Demographic Balance, Resident Population". demo.istat.it. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 24. "Thematic Report on Population Projections for The Union of Myanmar, States/Regions, Rural and Urban Areas, 2014 - 2050" (PDF). Department of Population. Archived (PDF) from the original on 24 កញ្ញា 2020. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 25. "S.Korea reports first ever population loss in 2021 | arirang TV". www.arirang.co.kr. Archived from the original on 2022-08-10. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 26. "Proyecciones de Poblacion". dane.gov.co. Archived from the original on 30 មីនា 2020. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 27. Munene, Evans (4 November 2019). "2019 Kenya Population and Housing Census Results". knbs.or.ke. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 28. "INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina". www.indec.gob.ar. Retrieved 3 មិថុនា 2022.
 29. "Cifras de población. Últimos datos". ine.es. Archived from the original on 30 ធ្នូ 2020. Retrieved 4 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 30. {{cite web|url=https://www.ons.dz/IMG/pdf/Demographie%20Algerienne2020.pdf%7Ctitle=(ភាសាបារាំង) Demographie Algerienne 2020|publisher=[[ការិយាល័យជាតិស្ថិតិ]|access-date=4 មិថុនា 2022}}
 31. "الجهاز المركزي للإحصاء". cbs.gov.sd. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 4 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 32. "Uganda Bureau of Statistics". ubos.org. Archived from the original on 22 កញ្ញា 2020. Retrieved 4 មិថុនា 2022.
 33. "المؤشرات الديمغرافية والسكانية - الجهاز المركزي للاحصاء". cosit.gov.iq. Archived from the original on 3 ធ្នូ 2019. Retrieved 4 មិថុនា 2022.
 34. "Population of Ukraine - Population (by estimate) as of February 1, 2022". Population of Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Archived from the original on 8 សីហា 2016. Retrieved 4 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 35. Government of Canada, Statistics Canada (11 July 2018). "Canada's population clock (real-time model)". www150.statcan.gc.ca. Archived from the original on 19 ធ្នូ 2019. Retrieved 4 មិថុនា 2022.
 36. "Statistical Bulletin No 03/2022". stat.gov.pl. Retrieved 4 មិថុនា 2022.
 37. Maaroufi, Youssef. "Projections de la population totale par groupe d'âge et sexe (en milliers et au milieu de l'année) : 1960-2050". Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc. Archived from the original on 14 November 2019. Retrieved 22 November 2019. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 38. "Statistika qo'mitasi — O'ZBEKISTON AHOLISI". stat.uz. Archived from the original on 20 មករា 2019. Retrieved 4 មិថុនា 2022.
 39. "Population Estimates". General Authority for Statistics. 17 December 2015. Archived (PDF) from the original on 3 សីហា 2020. Retrieved 5 មិថុនា 2022.[តំណភ្ជាប់ខូច]
 40. "Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, 1950-2070". inei.gob.pe. Archived from the original on 23 កញ្ញា 2020. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 41. د هېواد د وګړو اټکل برآورد نفوس کشور1399 (Report). បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ 2020-07-03. https://web.archive.org/web/20200703171906/https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf។ បានយកមក 5 មិថុនា 2022. 
 42. "Department of Statistics Malaysia National Portal". www.dosm.gov.my. Archived from the original on 18 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 43. "Início". www.ine.gov.ao. Archived from the original on 19 មីនា 2020. Retrieved 5 ឧសភា 2022.
 44. "Projecções da População — Instituto Nacional de Estatistica". www.ine.gov.mz. Archived from the original on 7 មីនា 2020. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 45. "Ghana 2021 population and housing census. General report. Volume 3A" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2022-04-08. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 46. "Annex of Preliminary Report of census 2021". www.cbs.gov.np. Retrieved 6 មិថុនា 2022.
 47. "BIENVENUE SUR LE SITE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ( I N S ) DE COTE D'IVOIRE". www.ins.ci. Archived from the original on 9 ឧសភា 2013. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 48. "TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION". instat.mg. Archived from the original on 22 មីនា 2020. Retrieved 5 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 49. "Population clock". www.abs.gov.au. Australian Bureau of Statistics. Archived from the original on 13 ធ្នូ 2019. Retrieved 5 មិថុនា 2022.
 50. "Democratic People's Republic of Korea Population Projection (2014–2050)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 មេសា 2019. Retrieved 7 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 51. "Central Bureau of the Census and Population Studies Cameroon". www.bucrep.cm. Archived from the original on 24 កុម្ភៈ 2021. Retrieved 7 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 52. "PROJECTION DEMOGRAPHIQUE 2012 A 2035" (PDF). www.stat-niger.org. Archived (PDF) from the original on 1 ធ្នូ 2017. Retrieved 7 មិថុនា 2022.
 53. "National Statistics, Taiwan". eng.stat.gov.tw. Archived from the original on 31 មករា 2020. Retrieved 7 មិថុនា 2022.
 54. "Mid‐year Population Estimates by District & Sex, 2016 ‐ 2021". statistics.gov.lk. Retrieved 7 មិថុនា 2022.
 55. "Indicateurs Demographiques: Burkina Faso (Projections 2020)". www.insd.bf. Archived from the original on 20 ឧសភា 2021. Retrieved 7 មិថុនា 2021.
 56. "Proyecciones de población". www.ine.cl. Archived from the original on 28 សីហា 2020. Retrieved 7 មិថុនា 2022.
 57. "Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Committee on Statistics". stat.gov.kz. Archived from the original on 22 មីនា 2019. Retrieved 8 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 58. "Populaţia rezidentă la 1 Ianuarie 2021" (PDF). insse.ro. Institutul Național de Statistică. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 59. "Population Projections 2018-2050" (PDF). nsomalawi.mw. Archived (PDF) from the original on 30 តុលា 2020. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 60. "Population and Demographic Projections 2011 - 2035" (PDF). www.zamstats.gov.zm. Archived from the original (PDF) on 13 សីហា 2017. Retrieved 8 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 61. "Inicio". www.ecuadorencifras.gob.ec. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 62. Netherlands, Statistics. "Population counter". Statistics Netherlands. Archived from the original on 21 ធ្នូ 2021. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 63. "Agence Nationale de Statistique et de la Démographie". www.ansd.sn. Archived from the original on 28 តុលា 2011. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 64. "Estimaciones y proyecciones nacionales de población" (PDF). Instituto Nacional de Estadística Guatemala. 2019. Archived from the original (PDF) on 23 ធ្នូ 2019. Retrieved 2022-06-08. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 65. "Population* 2020". www.inseed-td.net. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques. Archived from the original on 29 មីនា 2020. Retrieved 2022-06-08. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 66. Zimbabwe 2012 Population Census Population Projections Thematic Report (Report). Zimbabwe National Statistics Agency. http://www.zimstat.co.zw/wp-content/uploads/publications/Population/population/population-projection.pdf។ បានយកមក 8 មិថុនា 2022. 
 67. "General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019" (PDF). National Institute of Statistics. October 2020. Archived (PDF) from the original on 15 កុម្ភៈ 2021. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 68. "Population Projections for South Sudan 2015 - 2020" (PDF). www.ssnbss.org. Archived (PDF) from the original on 12 មេសា 2019. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 69. "Thematic Report on Population Projections" (PDF). statistics.gov.rw. Archived (PDF) from the original on 12 ធ្នូ 2019. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 70. "Institut National de la Statistique - stat-guinee.org". www.stat-guinee.org. Archived from the original on 4 កក្កដា 2012. Retrieved 8 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 71. "Projections Demographiques au niveau communal 2010-2050" (PDF). www.isteebu.bi. Archived from the original (PDF) on 28 មេសា 2021. Retrieved 8 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 72. "Population active au Benin". www.insae-bj. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 73. "INE - Instituto Nacional de Estadística - Estadísticas Demográficas". www.ine.gob.bo. Archived from the original on 30 មិថុនា 2018. Retrieved 8 មិថុនា 2022.
 74. "Population". ins.tn. Archived from the original on 9 កញ្ញា 2019. Retrieved 8 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 75. "Projections Population Haiti 2007" (PDF). www.ihsi.ht. Archived (PDF) from the original on 8 June 2019. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 76. "Chiffre global de la population par commune" (PDF). www.ibz.rrn.fgov.be. Archived (PDF) from the original on 4 កញ្ញា 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 77. "Department of Statistics". dosweb.dos.gov.jo. Archived from the original on 12 កុម្ភៈ 2018. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 78. "Indicadores Demográficos por provincias y municipios 2020". www.onei.gob.cu. Archived from the original on 11 ធ្នូ 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 79. "Statistics - ELSTAT". www.statistics.gr. Archived from the original on 15 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 80. "Oficina Nacional de Estadística (ONE)". www.one.gob.do. Archived from the original on 2 មេសា 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 81. "Population of Municipalities – 1 January 2022". Czech Statistical Office. 29 មេសា 2022.
 82. "Population statistics". scb.se. Archived from the original on 16 សីហា 2019. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 83. "INE - Plataforma de divulgação dos Censos 2021 – Resultados Preliminares". INE - Instituto Nacional de Estatística (Statistics Portugal). Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 84. "Population of Azerbaijan revealed". Report. 15 មេសា 2022. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 85. "22.1.1.1. Main indicators of population and vital events". www.ksh.hu. Hungarian Central Statistical Office (KSH). Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 86. "Proyecciones Ine 2019". INE – Instituto Nacional de Estadística Honduras. Archived from the original (Excel Spreadsheet) on 2022-09-20. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 87. "Statistics Israel". cbs.gov.il. Archived from the original on 18 មិថុនា 2012. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 88. "Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон". www.stat.tj. Archived from the original on 13 ធ្នូ 2009. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 89. "Population size by regions and Minsk City". www.belstat.gov.by. Archived from the original on 29 មេសា 2021. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 90. "Statistics by Subject". fcsa.gov.ae. Archived from the original on 4 កក្កដា 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 91. ៩១,០០ ៩១,០១ ៩១,០២ ៩១,០៣ ៩១,០៤ ៩១,០៥ ៩១,០៦ ៩១,០៧ ៩១,០៨ ៩១,០៩ ៩១,១០ ៩១,១១ ៩១,១២ ៩១,១៣ ៩១,១៤ ៩១,១៥ ៩១,១៦ ៩១,១៧ "Pacific Data Hub". stats.pacificdata.org. Archived from the original on 23 មីនា 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 92. "Bevölkerung zu Jahres-/Quartalsanfang". www.statistik.at. Archived from the original on 12 មិថុនា 2015. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 93. "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Alter und Kanton, 2. Quartal 2020". bfs.admin.ch. Bundesamt für Statistik. 22 September 2020. Retrieved 9 មិថុនា 2022.
 94. Gershon P. Y. Togoh; Abu Bakarr Turay; Allieu Komba (October 2017). Sierra Leone 2015 Population and Housing Census – Thematic Report on Population Projections (Report). Statistics Sierra Leone. https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_thematic_report_on_population_projections.pdf។ បានយកមក 9 មិថុនា 2022. 
 95. "Perspectives Démographiques du Togo 2011-2031". inseed.tg. Archived (PDF) from the original on 27 សីហា 2018. Retrieved 10 មិថុនា 2022.
 96. "Population - Overview | Census and Statistics Department". www.censtatd.gov.hk. Archived from the original on 25 មេសា 2017. Retrieved 10 មិថុនា 2022.
 97. "Paraguay: Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-2025". www.ine.gov.py. Archived (PDF) from the original on 13 វិច្ឆិកា 2015. Retrieved 10 មិថុនា 2022.
 98. "Lao Population Projections 2015-2045" (PDF). www.lsb.gov.la. Archived from the original (PDF) on 27 មករា 2019. Retrieved 10 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 99. "Population Statistical Office of the Republic of Serbia". www.stat.gov.rs. Retrieved 10 មិថុនា 2022.
 100. "EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN NACIONAL 2005–2050 DEPARTAMENTAL 2005‐2025". www.digestyc.gob.sv. Archived from the original on 22 មេសា 2020. Retrieved 10 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 101. "Социально-экономическое положение Кыргызской Республики".
 102. "Anuario Estadístico 2019" (PDF). www.inide.gob.ni. Archived (PDF) from the original on 23 មេសា 2021. Retrieved 10 មិថុនា 2022.
 103. "ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА" (PDF). www.nsi.bg (in Bulgarian). Retrieved 10 មិថុនា 2022.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 104. "Tables in Statbank: Population in Denmark". www.dst.dk. Archived from the original on 14 February 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 105. "L'étude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA) République centrafricaine" (PDF). www.fao.org. Archived (PDF) from the original on 12 មេសា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 106. ១០៦,០ ១០៦,១ "Statistics Finland - Population - Preliminary population statistics". tilastokeskus.fi. Archived from the original on 29 មករា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 107. "Singapore Department of Statistics (DOS)". www.tablebuilder.singstat.gov.sg. Archived from the original on 26 កក្កដា 2020. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 108. "Population and migration". slovak.statistics.sk. Archived from the original on 28 កក្កដា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 109. "2020-01-01". ssb.no. Archived from the original on 26 ឧសភា 2018. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 110. "Estimated Population in Palestine Mid-Year by Governorate,1997-2021". www.pcbs.gov.ps. Archived from the original on 16 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 111. "Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad 1950 - 2050". www.inec.go.cr. Archived from the original on 14 វិច្ឆកា 2018. Retrieved 11 មិថុនា 2022. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 112. "Population clock". archive.stats.govt.nz. Archived from the original on 21 កុម្ភៈ 2020. Retrieved 11 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 113. "Population and Migration Estimate April 2021". www.cso.ie. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 114. "زيادة سكان الكويت «سنة كورونا» %4.6". www.csb.gov.kw. Archived from the original on 4 កក្កដា 2018. Retrieved 17 March 2021.
 115. "Analytical Report on Population Projections" (PDF). www.lisgis.net. Archived from the original (PDF) on 18 សីហា 2016. Retrieved 11 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 116. "Monthly Statistical Bulletin January 2022". ncsi.gov.om. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 117. "Estimación y Proyyecione de la Población Panama" (PDF). www.contralor.ia.gob.pa. Archived (PDF) from the original on 12 មេសា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 118. "Projections demographiques Mauritanie" (PDF). www.ons.mr. Archived from the original (PDF) on 25 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 11 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 119. "POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2021 - PRVI REZULTATI". Državni Zavod za Statistiku / Croatian Bureau of Statistics (www.dzs.hr). Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 120. "National Statistics Office of Georgia". www.geostat.ge. Archived from the original on 3 សីហា 2020. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 121. "Estimaciones y Proyecciones - Instituto Nacional de Estadística". www.ine.gub.uy. Archived from the original on 22 មីនា 2019. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 122. information@nso.mn, NSO +976-326414. "Үндэсний статистикийн хороо: NSO.MN". Үндэсний статистикийн хороо. Archived from the original on 27 កញ្ញា 2018. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 123. "Republika Srpska Institute of Statistics". rzs.rs.ba. Archived from the original on 16 កញ្ញា 2020. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 124. "Population and Register Federation of Bosnia and Herzegovina". fzs.ba. Archived from the original on 20 កុម្ភៈ 2020. Retrieved 11 មិថុនា 2022.
 125. "Table 2. Resident Population for the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 2020 Census" (PDF). United States Census Bureau. 26 April 2021. Archived (PDF) from the original on 26 មេសា 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 126. "Time series / Statistical Committee of the Republic of Armenia". www.armstat.am. Archived from the original on 3 មេសា 2019. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 127. "Population in Albania, 1 January 2021". The Institute of Statistics (INSTAT). Archived from the original on 7 ឧសភា 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 128. "Annual Population 2019" (PDF). psa.gov.qa. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 129. "Pradžia - Oficialiosios statistikos portalas". osp.stat.gov.lt. Archived from the original on 20 មីនា 2015. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 130. "Population". statinja.gov.jm. Archived from the original on 4 ធ្នូ 2015. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 131. "Populaţia cu reședință obișnuită, la 1 ianuarie 2021 (pg.12)" (PDF). statistica.gov.md. Biroul Naţional de Statistică. 22 June 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 132. "Namibia Population Projections 2011-2041" (PDF). cms.my.na. Archived (PDF) from the original on 25 កុម្ភៈ 2020. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 133. "Botswana Population Projections 2011-2026" (PDF). www.statsbots.org.bw. Archived (PDF) from the original on 12 មេសា 2019. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 134. "Projection de la Population Gabon 2019-2025" (PDF). www.statgabon.ga. Archived from the original (PDF) on 29 មេសា 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 135. "Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2021". www.stat.si. Archived from the original on 30 មេសា 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 136. "IRS010m. Population and main dataSw of vital statistics 1995M01 - 2021M12". Statistikas datubāzes. Archived from the original on 12 ឧសភា 2021. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 137. "Address by the Director of the State Statistical Office on the completion of the Census 2021".
 138. "Population Estimation, 2019". ask.rks-gov.net. Archived from the original on 8 តុលា 2020. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 139. "Projections Demographiques en Guinee Bissau 2009-2030" (PDF). www.stat-guinebissau.com. Archived from the original (PDF) on 13 វិច្ឆិកា 2015. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 140. "INEGE". www.inege.gq. Archived from the original on 20 មេសា 2017. Retrieved 12 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 141. "Information and eGovernment Authority Kingdom of Bahrain". data.gov.bh. Archived from the original on 22 កក្កដា 2020. Retrieved 12 មិថុនា 2022.
 142. "Population". cso.gov.tt. Archived from the original on 6 ធ្នូ 2019. Retrieved 13 មិថុនា 2022.
 143. "Revised data of Statistics Estonia on 1 January 2021". www.stat.ee. Statistics Estonia. 12 May 2021. Archived from the original on 12 ឧសភា 2021. Retrieved 13 មិថុនា 2022.
 144. "Analytical Report on Population Projection" (PDF). timor-leste.unfpa.org. Archived (PDF) from the original on 2 សីហា 2020. Retrieved 13 មិថុនា 2022.
 145. "Population and Vital Statistics". statsmauritius.govmu.org. Statistics Mauritius. 2021. Archived from the original on 26 មីនា 2020. Retrieved 13 មិថុនា 2022.
 146. "Annuaire Statistique 2020" (PDF). www.insd.dj. Archived from the original (PDF) on 27 មីនា 2020. Retrieved 13 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 147. "Statistical Service - Population and Social Conditions - Population - Key Figures". www.mof.gov.cy. Archived from the original on 31 ឧសភា 2015. Retrieved 13 មិថុនា 2022.
 148. "Rapports RGPH 2017". www.inseed.km. Archived from the original on 30 តុលា 2019. Retrieved 13 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 149. "Population Projections Bhutan 2017-2047" (PDF). www.nsb.gov.bt. Archived from the original (PDF) on 28 មករា 2019. Retrieved 13 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 150. "Demography, Social & Vital Statistics". statisticsguyana.gov.gy. Archived from the original on 5 កញ្ញា 2020. Retrieved 14 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 151. "DSEC - 統計數據庫". www.dsec.gov.mo. Archived from the original on 2 ឧសភា 2019. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 152. "Statistiques // Luxembourg". statistiques.public.lu. Archived from the original on 31 មីនា 2019. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 153. "Statistical Office of Montenegro - MONSTAT". www.monstat.org. Archived from the original on 12 កក្កដា 2017. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 154. "Population Statistics". Statistics-Suriname.org. 15 August 2019. Archived from the original on 28 មីនា 2020. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 155. "Projecoes Demograficas". ine.cv. Archived from the original on 24 កុម្ភៈ 2021. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 156. "World Population Day: 11 July 2020" (PDF). nso.gov.mt. Archived from the original (PDF) on 10 កក្កដា 2020. Retrieved 14 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 157. "Statistical Institute of Belize". sib.org.bz. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 158. "Department of Economic Planning and Development - Population". www.depd.gov.bn. Archived from the original on 20 មីនា 2017. Retrieved 14 វិច្ឆិកា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 159. "Population Projections 2010-2040" (PDF). www.bahamas.gov.bs. Archived (PDF) from the original on 1 កក្កដា 2016. Retrieved 14 មិថុនា 2022.
 160. "Statistical Yearbook 2020 Table 3.3" (PDF). statisticsmaldives.gov.mv. Archived from the original (PDF) on 22 តុលា 2020. Retrieved 16 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 161. "Economic and Social Indicators 2021" (PDF). www.devplan.org. Retrieved 16 មិថុនា 2022.
 162. "Population by municipality, sex, citizenship and quarters 2010-2020". Statistics Iceland. Archived from the original on 29 មេសា 2021. Retrieved 16 មិថុនា 2022.
 163. Gherasim, Cristian (2 August 2021). "Moldova facing Europe's worst demographic crisis". EUobserver. https://euobserver.com/world/152559. 
 164. "Управление государственной статистики Республики Абхазия". ugsra.org. Archived from the original on 6 សីហា 2020. Retrieved 16 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 165. "Instituto Nacional de Estatística". ine.st. Archived from the original on 24 មករា 2019. Retrieved 16 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 166. "Home". The Central Statistical Office of Saint Lucia. Archived from the original on 26 កញ្ញា 2019. Retrieved 16 មិថុនា 2022.
 167. "Population of Guam: 2010 and 2020" (PDF). www2.census.gov. Retrieved 16 មិថុនា 2022.
 168. "Website". www.cbs.cw. Archived from the original on 17 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 16 មិថុនា 2022.
 169. "Գլխավոր էջ". stat-nkr.am. Archived from the original on 17 តុលា 2019. Retrieved 22 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 170. "Central Bureau of Statistics – Better data. Better policies. Better lives. Better Aruba". cbs.aw. Archived from the original on 18 មីនា 2020. Retrieved 22 មិថុនា 2022.
 171. "In the news". stats.gov.vc. Archived from the original on 31 តុលា 2018. Retrieved 22 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 172. Jersey, States of. "Government of Jersey". gov.je. Archived from the original on 5 កក្កដា 2019. Retrieved 22 មិថុនា 2022.
 173. "Population Projections 1991-2026". statistics.gov.ag. Archived from the original on 11 មករា 2021. Retrieved 22 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 174. "Mid_2021 Population Estimates". www.nbs.gov.sc. Retrieved 22 មិថុនា 2022.
 175. "Population of the United States Virgin Islands: 2010 and 2020" (PDF). www2.census.gov. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 176. "First details of 2021 Census report published". www.gov.im. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 177. "Departament d'Estadística". www.estadistica.ad. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2018. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 178. "Cayman Islands - The Economics & Statistics Office - Grand Cayman". www.eso.ky. Archived from the original on 26 មីនា 2019. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 179. "Bermuda Population Projections 2016-2026" (PDF). www.gov.bm. Archived (PDF) from the original on 12 មេសា 2019. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 180. "Population, Employment and Earnings". www.gov.gg. Archived from the original on 8 តុលា 2020. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 181. "Quarterly Population". bank.stat.gl. Statistics Greenland. 1 August 2020. Archived from the original on 28 តុលា 2020. Retrieved 23 មិថុនា 2022.
 182. "1. januar búðu 53.664 fólk í Føroyum". Statistics Faroe Islands. 10 February 2022. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 24 មិថុនា 2022.
 183. "В Цхинвале прошла пресс-конференция начальника Управления государственной статистики Южной Осетии Инала Тибилова". cominf.org. 11 August 2016. Archived from the original on 20 តុលា 2016. Retrieved 24 វិឆ្ឆិកា 2022. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 184. "Population of American Samoa: 2010 and 2020" (PDF). www2.census.gov. Retrieved 14 វិច្ឆិកា 2022.
 185. "Population of Commonwealth of the Northern Mariana Islands: 2010 and 2020" (PDF). www2.census.gov. Retrieved 24 វិច្ឆិកា 2022.
 186. "2020 INDICATORS". www.gov.tc. Retrieved 24 មិថុនា 2022.
 187. "Population Estimates and Vital Statistics 2021" (PDF). stat.gov.sx. Archived from the original (PDF) on 2022-05-18. Retrieved 24 មិថុនា 2022.
 188. "LLV". www.llv.li. Archived from the original on 15 ធ្នូ 2018. Retrieved 24 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 189. "Population and employment / IMSEE - Monaco IMSEE". www.monacostatistics.mc. Archived from the original on 27 ធ្នូ 2018. Retrieved 24 មិថុនា 2022.
 190. "San Marino - Population - Upeceds". www.statistica.sm. Archived from the original on 26 មីនា 2020. Retrieved 24 មិថុនា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 191. "Populations légales des collectivités d'outre-mer en 2019". www.insee.fr. Retrieved 24 មិថុនា 2022.
 192. "Populations légales des collectivités d'outre-mer en 2019". www.insee.fr. Retrieved 6 កក្កដា 2022.
 193. "Populations légales des collectivités d'outre-mer en 2019". www.insee.fr. Retrieved 6 កក្កដា 2022.
 194. ១៩៤,០ ១៩៤,១ ១៩៤,២ "Australia: Agglomerations - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Archived from the original on 4 កញ្ញា 2019. Retrieved 6 កក្កដា 2022.
 195. "Population". www.vaticanstate.va (in អ៊ីតាលី). Vatican City State. 1 February 2019. Archived from the original on 13 កញ្ញា 2020. Retrieved 6 កក្កដា 2022.
 196. "Pitcairn Islands Tourism". www.visitpitcairn.pn. Archived from the original on 13 វិច្ឆិកា 2019. Retrieved 6 កក្កដា 2022. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)